MOVAR setter fokus på farlig avfall og småelektronikk!

Miljøbilen er et tilbud til privatpersoner. Her kan du kostnadsfritt levere farlig avfall og småelektronikk direkte til våre dyktige ansatte, som tar imot og hjelper til med sortering på lastebilen. Tilbudet kommer i tillegg til de ordningene som allerede finnes gjennom forhandlere og gjenvinningsstasjonene MOVAR har i Moss og Vestby. Næringsdrivende kan ikke benytte denne ordningen. Hver vår og høst kjører Miljøbilen til faste plasser i distriktet for å ta imot farlig avfall og småelektronikk direkte fra husholdningene. Alle privatpersoner er velkomne til gratis å benytte Miljøbilen uavhengig om vi står i boligområder eller hytteområder.

Farlig avfall og småelektronikk på avveie er skadelig for helse og miljø
Farlig avfall og småelektronikk er totalt sett en liten avfallsmengde, men utgjør en stor fare for helse og miljø. Det er derfor veldig viktig å levere slikt avfall på riktig måte. Med Miljøbilen håper vi at enda mindre av dette avfallet havner i restavfallet, i avløpet eller i naturen.

På Miljøbilen kan vi ikke ta imot eksplosiver, selvantennende stoffer, smittefarlig avfall eller radioaktiv avfall.

Miljøbilen kommer til en plass nær deg
Flere ganger i året vil Miljøbilen komme til plasser i ditt nærområde, eller i sentrumsområder. Du vil finne oss både på dagtid og på kveldstid.

 

 

Her finner du kjøreruta for høsten 2017.

 

   

 

Miljøbilen

Ønsker du rød boks til å samle farlig avfall og småelektronikk i?
Vi har røde bokser til deg som ønsker en egen boks å samle avfallet i. Boksen kan hentes på Solgård Avfallsplass i kontortiden (mandag til fredag fra kl 08.00 til 15.00. Lørdag stengt) eller fås direkte fra Miljøbilen.

 

 

 

 


Ønsker du at Miljøbilen skal komme til andre steder enn de som er på kjøreruta?

Vi kommer gjerne til områder og plasser som ikke er lagt inn på kjørelista. Dette kan være hytteområder, borettslag og sameier, boligområder tilknyttet en velforening, festivaler, bygdedager med mer. Det vil hovedsakelig være i perioden juni, juli og august Miljøbilen vil være tilgjengelig for dette. Ta kontakt uansett, så ser vi hva vi får til.

Ønsker du at vi kommer og informerer om innsamlingsordningen?
Vi kan komme og informere/prate om temaet renovasjon, kildesortering, farlig avfall og småelektronikk. Vi kommer gjerne på f.eks.:

  • Generalforsamlinger
  • Møte i velforeningen
  • Temakvelder i klubben
  • Til skoler og barnehager


« Tilbake