Drikkevannet fra Vansjø Vannverk er trygt, og kan ikke smitte deg med koronavirus. 

MOVAR produserer regionens drikkevann ved Vansjø Vannverk, og leverer vann til eierkommunene Moss, Råde og Vestby. Vannverket forsyner også noen områder i Våler og Fredrikstad kommune.

Omfattende renseprosess
Råvannet hentes fra fra Vansjø, og behandles i en omfattende renseprosesess i flere trinn. Her blir eventuelle korona- og andre sykdomsfremkallende virus fjernet. Deretter distribueres drikkevannet ut til kommunene, før det til slutt kan tappes ut av kranene hjemme hos innbyggerne. 

Gode rutiner
De som jobber ved ved vannverket er svært sjeldent og helt unntaksvis i nærheten av det ferdigproduserte drikkevannet. Når det allikevel er behov for det, har vi gode rutiner som sikrer at den hygieniske kvaliteten på drikkevannet ikke påvirkes. 

Følger nasjonale kvalitetskrav
MOVAR IKS og Vansjø Vannverk følger kravene i den såkalte i drikkevannsforskriften. Her stilles det en rekke krav til kvaliteten på det ferdige drikkevannet. Ett av disse er at vannet skal være fritt for blant annet virus.

Bransjeorganisasjonen Norsk Vann har skrevet en kronikk om temaet. 

Sist oppdatert 20. mars 2020, kl 09:53

Opprettet 18. mars 2020, kl 21:04« Tilbake