1. mars starter Miljøbilen opp igjen! Miljøbilen er en innsamlingsordning for farlig avfall og småelektronikk. Vi vil kjøre med Miljøbilen i alle eierkommunene våre. Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler vil få besøk.

Vi kommer nær deg
Med Miljøbilen vil vi komme til sentrale plasser i hele distriktet og ta imot farlig avfall og småelektronikk direkte fra privatpersoner. Du finner oss både på dagtid og på kveldstid og det er kostnadsfritt. Tilbudet gjelder kun for privatpersoner, ikke næringsdrivende. Kjøreruta vil bli distribuert før oppstart, men du finner den også her

 

 Miljøbilen - våren 2018

     

Ønsker du rød boks til å samle farlig avfall og småelektronikk i?
Vi har røde bokser til deg som ønsker en egen boks å samle avfallet i. Boksen kan hentes på Solgård Avfallsplass i kontortiden (mandag til fredag fra kl 08.00 til 15.00. Lørdag stengt) eller fås direkte fra Miljøbilen.

Boksen tar du med deg til Miljøbilen, Vestby Gjenvinningsstasjon eller Solgård Avfallsplass. Innholdet sorteres og du tar med din boks hjem igjen.

 

7. February 2018, kl 14:00

Sist oppdatert: 8. February 2018, kl 13:58« Tilbake