Å dele renovasjonsutstyr er for mange svært praktisk da antall avfallsbeholdere minker. I tillegg vil en slik deling i de fleste tilfeller gi et lavere renovasjonsgebyr.

I gebyroversikten for din kommune kan du se hvilke beholderstørrelser vi tilbyr, og her finner du målene på våre beholdere. Abonnenter som ønsker å dele renovasjonsutstyr, må dele ALLE de fire avfallstypene. Det er slik man klarer å redusere antall beholdere og kunne få lavere renovasjonsgebyr. De som ønsker å dele renovasjonsutstyr får beholder til plastemballasjen og ikke sekk. På fakturaen vil det fremkomme en delingsfaktor, slik at det skal være enkelt å se at man kun betaler sin del av det totale gebyret.

Ta kontakt med oss på telefon eller mail om dere er flere naboer som ønsker felles renovasjonsutstyr.

 

 « Tilbake