Farlig avfall og småelektronikk er skadelig for helse og miljø. Det er derfor veldig viktig å levere slikt på riktig måte. Farlig avfall og småelektronikk kan leveres på Solgård Avfallsplass og Vestby Gjenvinningsstasjon. Denne type avfall kan også leveres på Miljøbilen.

Ønsker du rød boks til å samle farlig avfall og småelektronikk i?
Vi har røde bokser til deg som ønsker en egen boks å samle avfallet i. Boksen kan hentes på Solgård Avfallsplass i kontortiden (mandag til fredag fra kl 08.00 til 15.00. Lørdag stengt) når ordningen starter opp eller fås direkte fra Miljøbilen.

 

 

30. March 2016, kl 13:02

Sist oppdatert: 31. March 2016, kl 13:53« Tilbake