I uke 45 deles det ut rull med sekker til plastemballasje til abonnenter i Vestby og Våler som ikke har beholder til plastemballasje.

 

Sekken fylles med ren plastemballasje, knyttes igjen og settes synlig ved renovasjonsutstyret på tømmedag for plastemballasje. Dersom du har mye plastemballasje, kan du sette ut flere sekker med plast på tømmedagen. Ta kontakt med MOVAR dersom du går tom for sekker før ordinær utdeling.

Ta godt vare på sekkene, og ikke bruk de til andre formål!

Ta kontakt om du ønsker å sortere plastemballasje i beholder istedenfor i sekk. Beholderen har grått lokk og den minste beholderstørrelsen vi tilbyr er 240 liter. Vi kjører ut utstyr etterhvert som vi har ledig kapasitet. Det gir ingen endring i gebyret å bytte til beholder.« Tilbake