Alle helårsabonnenter i Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler med beholderutstyr får tildelt en rød julesekk i uke 51.

Tynt fargerikt julepapir (gavepapir) er ikke egnet for gjenvinning til nytt papir. Det inneholder for mye fargestoff og leire, og for lite fiber. Både julepapir og gavebånd skal kastes som restavfall. Dersom du har plass til dette sammen med det ordinære restavfallet, behøver du ikke å benytte julesekken. Men dersom du ikke har plass, så kan du benytte julesekken. Sekken knyttes igjen og settes ved siden av oppsamlingsenheten for restavfall på tømmedagen. 

 

Husk: Ikke kast julepapir (gavepapir) sammen med papp og papir som skal gjenvinnes!« Tilbake