Husk at farlig avfall og småelektronikk ikke skal kastes i restavfallet, i naturen eller settes ved siden av avfallsbeholderne. Dette avfallet leverer du som privatperson gratis på Solgård Avfallsplass, Vestby Gjenvinningsstasjon eller til Miljøbilen.

Miljøbilen er et tilbud kun til privatpersoner. Høsten 2017 vil Miljøbilen komme til flere boligområder i distriktet. Sjekk kjøreruta og se om vi er i nærheten av din eiendom. Vi sees!« Tilbake