De riksdekkende FM-sendingene slukkes i løpet av 2017. Det betyr at mange bytter ut de gamle FM-radioene til fordel for DAB-radio. Det er viktig at de gamle radioene leveres på riktig måte. Elektronikk skal ikke kastes i restavfallet, fordi dette blir sendt til forbrenning og når slikt avfall blir brent risikerer vi at miljøgifter frigjøres. Som privatperson kan du levere din gamle radio gratis på Solgård Avfallsplass eller Vestby Gjenvinningsstasjon.« Tilbake