MOVAR stenger gjenvinningsstasjonene i Moss og Vestby frem til og med 31. januar. Avfallet ditt hjemme hentes fortsatt som normalt. 

En rekke offentlige og private tilbud blir stengt ned, som følge av de nye tiltakene for de 10 kommunene rundt Nordre Follo kommune. Også gjenvinningsstasjonene i Oslo, Follo og Indre Østfold kommune er stengt den kommende uken. 

— Våre gjenvinningsstasjoner er møteplasser på tvers av kommunegrenser. Derfor ser vi oss nødt til å stenge våre gjenvinningsstasjoner nå. Tiltaket gjelder i første omgang frem til 31. januar. Vi håper det blir kortvarig, men her kan det skje endringer med kort varsel. Vi følger anbefalingen om et føre-var-prinsipp. Derfor stenger vi nå, og åpner opp igjen når helsemyndighetene vurderer at smittesituasjonen er under kontroll, forteller kommunikasjonssjef Rolf-Ivar Buerengen i MOVAR IKS. 

Bidrar til å hindre spredning av mutert koronavirus

Bakgrunnen er at Helsedirektoratet har avdekket tilfeller av den muterte virusvarianten i Nordre Follo kommune. Denne varianten sprer seg vesentlig raskere, og smitter også mer effektivt via barn og unge, i følge Helsedirektoratet. Flere som bor eller oppholder seg i Moss, kan være smittet av dette viruset, men det jobbes nå med å få analysert disse smitteprøvene, opplyser Moss kommune på en pressekonferanse lørdag. 

Andre tjenester fortsetter som normalt

MOVAR IKS leverer også en rekke andre tjenester. Disse fortsetter som normalt.

— Vi drifter alle våre tjenester med et strengt sett av forebyggende smitteverntiltak. Vi har normal bemanning og beredskap på alle disse områdene per i dag, og opprettholder driften som før når det gjelder brann og redning, henting av avfall hjemme, produksjon av drikkevann og avløpsrensing, forteller Buerengen. 

MOVAR informerer fortløpende ved endringer på movar.no og Facebooksider

Sist oppdatert 23. januar 2021, kl 13:37

Opprettet 23. januar 2021, kl 14:26« Tilbake