Ustabilt vær fører til speilblanke veier. Gode dekk, kjettinger og brodder strekker ikke alltid til når føret er slik som nå. Vi minner om at det er abonnentens ansvar å strø private veier og frem til avfallsbeholderne, slik at renovatøren kommer frem og får tømt renovasjonsutstyret.


Lurer du på hvor du får tak i strø?
Solgård Avfallsplass får du kjøpt saltblandet sand både i løs vekt (322 kr pr. tonn) eller i sekker på 20 kg (46 kr pr. sekk).« Tilbake