Bjørn Amundsen (62) er ny styreleder i MOVAR IKS fra 1. januar 2020. Det vedtok eierkommunene i går.

Representantskapet i MOVAR IKS er selskapets eierorgan, og er satt sammen av politiske representanter fra eierkommunene. I går sikret de seg Bjørn Amundsen som styreleder for perioden 2020-2021. 62-åringen fra Råde er til daglig dekningsdirektør i Telenor Norge. Siden 2016 har han vært fast møtende varamedlem i styret i MOVAR IKS.

Kjenner selskapet godt
MOVAR IKS leverer en rekke samfunnskritiske tjenester til innbyggerne i Mosseregionen. Selskapet produserer drikkevannet, renser avløpsvannet, håndterer avfallet og leverer brann-, rednings- og feiertjenestene til nærmere 80.000 innbyggere. Det er kommunene Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler som eier selskapet.

−De fleste av oss forventer at disse tjenestene fungerer døgnet rundt, uten å tenke særlig over det. Uten disse vil imidlertid lokalsamfunnet merke en stor forskjell i løpet av kort tid. De siste årene har jeg vært fast møtende varamedlem i styret. Gjennom dette har jeg blitt godt kjent med MOVAR IKS og hvilket samfunnsansvar dette selskapet tar. Det ser jeg frem til å bidra til sammen med resten av styret og administrasjonen, forteller påtroppende styreleder Bjørn Amundsen.

Store investeringer i årene som kommer
− De neste årene står selskapet overfor store og spennende utfordringer. Vi skal rigge oss for et villere og våtere klima og mulighetene som digitalisering gir oss. MOVAR IKS skal også bygge en fremtidsrettet miljøpark og nye brannstasjoner, ta i bruk ny renseteknologi innen avløp, og bli den nest største eieren i et nytt, helautomatisk sorteringsanlegg for avfall i Østfold. Mitt viktigste fokus fremover er å bidra til at MOVAR IKS blir det selskapet som våre eierkommuner forventer, herunder støtte administrasjon i selskapet i de store og særdeles viktige prosjektene vi står ovenfor, forteller Amundsen.

− Bjørn Amundsen kjenner selskapet godt, og har opparbeidet seg en stor kompetanse innen beredskap, kritisk infrastruktur og digitalisering i Telenor. Dette er viktige, strategiske områder også for MOVAR IKS. Vi er svært fornøyde med at han takket ja til dette vervet, forteller Tom Anders Ludvigsen, som er leder av Representantskapet i MOVAR IKS.

Avtroppende styreleder ble rådmann
Amundsen tar dermed over etter avtroppende styreleder Ketil Reed Aasgaard. Han ble tidligere i år tilsatt som rådmann i Strand kommune, og har flyttet til Stavanger.

− Med en ny og krevende jobb som rådmann i Strand kommune, var dette et passende tidspunkt for både MOVAR IKS og meg. For egen del må jeg allikevel si at det både har vært, og i tiden fremover blir spennende å følge selskapet, sier styreleder Aasgaard.

− Vi vil rette en stor takk til Ketil Reed Aasgaard for den innsatsen han har gjort for selskapet fra 2013 og frem til i dag avslutter påtroppende styreleder Bjørn Amundsen og leder av representantskapet Tom Anders Ludvigsen.

Det nye styret i MOVAR IKS har fra 1. januar 2020 følgende sammensetning:

• Bjørn Amundsen (styreleder, 2020-2021)
• Nils Anders Søyland, nestleder (ikke på valg)
• Aud Helen Øyen (ikke på valg)
• Anita Wulvig (ikke på valg)
• Hege Solberg Sandtrø (gjenvalgt, 2020-2021)
• Aasmund Møll Frengstad (ny, 1. vara, 2020-2021)
• Gerd Gylder Corneliussen (ny, 2. vara, 2020-2021)
• To representanter for de ansatte med vara, som velges 18. desember 2019.

Sist oppdatert 17. desember 2019, kl 23:08

Opprettet 18. desember 2019, kl 06:52« Tilbake