Hvert år kaster nordmenn 600 tonn medisiner. Kun halvparten leveres inn til apotekenes returordning.

En andel kastes andre steder som for eksempel i søpla, toalettet eller vasken. Dette kan føre til uønskede utslipp i naturen.

Her kan du lese mer om hvordan brukte og ubrukte medisiner kan påvirke miljøet « Tilbake