Enkelte kommuner i Mosseregionen har de siste ukene innført vanningsrestriksjoner. Årsaken er at det varme været gir et ekstra høyt vannforbruk. Dette kan gjøre det utfordrende å opprettholde et godt nok vanntrykk i ledningsnettet, for å få vannet frem til og ut av vannkrana der du bor eller jobber.  

MOVAR IKS produserer drikkevannet til innbyggerne i Moss, Rygge, Råde, Vestby og deler av Våler ved Vansjø Vannverk. Dette distribueres ut til kommunegrensene, der hver kommune tar over ansvaret for at vannet distribueres ut til innbyggerne.


Gjennom mai var produksjonen ved Vansjø Vannverk stadig økende. Lørdag 26. mai produserte vi desidert mest drikkevann denne måneden – hele 35 millioner liter. Det er 47 % mer vann enn i et gjennomsnittlig døgn. 80 % av dette vannet ble brukt i eierkommunene våre Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler, mens 20 % ble levert via reservevannsanlegget til Fredrikstad kommune.

 

Under normale forhold kan vi produsere ytterligere 10 millioner liter vann til per døgn. Det vil si at MOVAR og Vansjø Vannverk ikke har spesielle utfordringer med å møte en det økte forbruket vi har sett i mai måned. Til tross for dette kan det altså være utfordrende å få vannet frem til innbyggerne, når vannforbruket er høyt. Vi oppfordrer derfor alle til å følge henstillingene fra kommunen.

 

I gjennomsnitt produserer vi cirka 19 millioner liter vann per døgn, til våre eierkommuner ved Vansjø Vannverk.

 

Klar sammenheng mellom vannforbruk og temperatur 

Mai er en måned hvor mange planter og steller ekstra godt i hagene sine. Med varmt og tørt vær i tillegg bruker vi ekstra mye vann. Diagrammet under viser hvordan forbruket henger sammen med temperaturutviklingen i mai måned for MOVARs eierkommuner samlet.

 

Stort vannforbruk i Mosseregionen i mai

 

Søyleverdiene til venstre viser antall m3 drikkevann som er forsynt til eierkommunene pr. døgn i mai 2018. 1 m3 tilsvarer 1 000 liter vann. Linjen og verdiene på høyre side viser gjennomsnittlig døgntemperatur i ºC. Gjennomsnittlige døgntemperaturer er hentet fra yr.no/Rygge målestasjon.

Sist oppdatert 31. May 2018, kl 08:37

Opprettet 30. May 2018, kl 13:10« Tilbake