Oppdatering 12.06.18: 

Arbeidene med rørledningen utenfo på Ilastranda er nå ferdigstilt. Området kan dermed brukes som vanlig igjen. 

 

Oppdatering 11.06.18: 

Tirsdag 12. juni gjennomføres de siste arbeidene på Ilastranda, og området vil være stengt for fri ferdsel. Det er forventet at stranden vil bli endelig åpnet igjen på ettermiddagen. 

 

Oppdatering 08.06.18: 

Ilastranda blefredag ettermiddag åpnet igjen for fri ferdsel. Stranda kan brukes som normalt gjennom hele helgen. Mandag 11. juni vil Ilastranda bli stengt for arbeidene som fortsatt gjenstår. 

 

Oppdatering 05.06.18: 

I dag startet arbeidene med å senke vannledningen. Ilastranda vil være stengt til arbeidet er fullført, og vi antar at dette vil ta to til tre dager. Når Ilastranda kan åpnes igjen for fri ferdsel, vil denne saken bli oppdatert. 

 

Oppdatering 04.06.18: 

En utløpsledning fra Fuglevik renseanlegg fløt opp og er nå delvis synlig i vannoverflaten utenfor Ilastranda på Fuglevik. Hendelsen skjedde i helgen, og medfører ingen fare for innbyggere eller miljøet. Tirsdag 5. juni stenges stranda i forbindelse med anleggsarbeider. 


Rygge kommune og MOVAR IKS har i samråd besluttet å stenge Ilastranda tirsdag 5. juni. Da vil det pågå arbeider med å senke ledningen ned, der den opprinnelig lå på bunnen. Dette skjer ved at den bl.a. fylles med vann, og arbeidet kan medføre grumsete vann ved badestranden. 
 

Har gjennomført farevurdering

MOVAR IKS har gjennomført en risikovurdering av situasjonen. Konklusjonen er at det er liten risiko for sammenstøt med båter, siden ledningen ligger i overflaten på innsiden av badebøyene. Allikevel er stedet der ledningen kommer opp i overflaten nå merket med en bøye. Det er heller ingen risiko knyttet til å bade/svømme i nærheten av ledningen.

Ingen lekkasjer eller skader

Ledningen som nå er delvis synlig på overflaten, er en av to ledninger som frakter renset avløpsvann fra Fuglevik renseanlegg og ut på dypt vann i Oslofjorden. MOVAR engasjerte et firma til å gjennomføre en dykkerinspeksjon, etter at hendelsen ble oppdaget. Undersøkelsen viser at ledningen ikke er skadet eller lekker. 

Årsaken til hendelsen er trolig at det har oppstått luftlommer i ledningen. Over tid kan det føre til at ledningen flyter opp til overflaten. 

 

For mer informasjon:

Kontakt Kaj-Werner Grimen, sektorsjef vann og avløp i MOVAR IKS (416 91 565) 

Sist oppdatert 12. June 2018, kl 14:24

Opprettet 4. June 2018, kl 16:09« Tilbake