MIB har satt opp 2-dagers brannvernlederkurs 28. og 29. august 2018.

For påmelding klikk her. Skjema fylles ut og returneres til oss.

 

Målsetting med kurset:

Brannvernlederkurset har som målsetting å gjøre deltakerne i stand til å opprette og vedlikeholde en effektiv brannvernorganisasjon.

Hvem er målgruppen for kurset?

  • Eiere og brannansvarlige i virksomheter som er definert som særskilte brannobjekter.
  • Personer som arbeider med brannforebyggende arbeid.

Kurset tar utgangspunkt i Forskrift om brannforebygging, samt Internkontrollforskriften.

Hva settes det fokus på?

  • Branntekniske lover og tilhørende forskrifter. 
  • Dokumentasjonen av brannsikkerheten.
  • Organisering av brannsikkerheten.
  • Gjennomføring av øvelser og opplæring.
  • Praktisk slokkeøvelse.

11. May 2018, kl 11:46

Sist oppdatert: 11. May 2018, kl 11:47« Tilbake