MIB har satt opp 2-dagers kurs for ansvarlige for brannvernet 6. og 7. mai 2020.

Påmelding registreres her

 

Målsetting med kurset:

Kurset har som målsetting å gjøre deltakerne i stand til å opprette og vedlikeholde en effektiv brannvernorganisasjon.

Hvem er målgruppen for kurset?

  • Eiere og brannansvarlige i virksomheter som er definert som særskilte brannobjekter.
  • Personer som arbeider med brannforebyggende arbeid.

Kurset tar utgangspunkt i Forskrift om brannforebygging, samt Internkontrollforskriften.

Hva settes det fokus på?

  • Branntekniske lover og tilhørende forskrifter. 
  • Dokumentasjonen av brannsikkerheten.
  • Organisering av brannsikkerheten.
  • Gjennomføring av øvelser og opplæring.
  • Praktisk slokkeøvelse.

Sist oppdatert 10. February 2020, kl 13:01

Opprettet 10. February 2020, kl 13:54« Tilbake