MIB har satt opp 2-dagers kurs for ansvarlige for brannvernet 29. og 30. oktober 2019.

Påmelding registreres her

 

Målsetting med kurset:

Kurset har som målsetting å gjøre deltakerne i stand til å opprette og vedlikeholde en effektiv brannvernorganisasjon.

Hvem er målgruppen for kurset?

  • Eiere og brannansvarlige i virksomheter som er definert som særskilte brannobjekter.
  • Personer som arbeider med brannforebyggende arbeid.

Kurset tar utgangspunkt i Forskrift om brannforebygging, samt Internkontrollforskriften.

Hva settes det fokus på?

  • Branntekniske lover og tilhørende forskrifter. 
  • Dokumentasjonen av brannsikkerheten.
  • Organisering av brannsikkerheten.
  • Gjennomføring av øvelser og opplæring.
  • Praktisk slokkeøvelse.

Sist oppdatert 2. September 2019, kl 13:13

Opprettet 2. September 2019, kl 13:00« Tilbake