Gode tips for sikker og økonomisk vedfyring

• Bruk tørr ved! Veden bør ha vært lagret et år under dekke.

• Plassere veden liggende i ovnen eller peisen. Da utnyttes brannverdien bedre.

• Bruk opptenningsbriketter. Da får du raskere fyr, og dermed mindre sot. Sørg for god/riktig trekk.

• Når det er god varme i ovnen kan du regulere trekken ned til det brenner med rolige flammer.

• La veden brenne helt ut til det bare er glør igjen før du legger i ny ved. Husk å regulere opp trekken igjen, slik at veden tar godt fyr. 

• Husk gnistfanger ved fyring i åpent ildsted.

• Benytt ubrennbar beholder til tømming av asken. Husk at det kan være glør igjen 24 timer etter at ildstedet/ovnen har vært i bruk.

 

 

Sist oppdatert 10. April 2018, kl 09:11

Opprettet 13. March 2018, kl 12:00« Tilbake