Mosseregionen interkommunale brann og redning minner om bålforbudet i skog og mark i perioden 15. april til 15. september.

Om våren trengs ingen lang tørkeperiode før det oppstår fare for skogbrann. Lett nedbør er ingen garanti mot at brann ikke kan oppstå i skog og utmark.

Bålforbudet innebærer at det er forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skogsmark uten tillatelse. Forbudet gjelder også de stadig mer populære engangsgrillene, om disse ikke er tilstrekkelig sikret med brannsikkert underlag.

Folk som ferdes i skog og mark må også være forsiktig med å kaste fra seg glassflasker i naturen. Disse kan bli knust og glasskårene kan fungere som "brennglass" i solen og stifte brann på egenhånd.

 

Se følgende link for lokale retningslinjer i Vestby kommune: 

Vestby Kommune  

 

For Moss, Rygge, Råde og Våler gjelder:

https://lovdata.no/artikkel/forbud_mot_a_brenne_bal_i_skog_og_mark/1900

 

Søke om unntak fra forskriften

Det kan gis unntak for denne forskriften ved spesielle anledninger etter søknad.

Du kan fylle ut skjema her.

 

Bålbrenningen skal ikke være til sjenanse for andre

Lov om vern mot forurensninger og om avfall

 

 

Ved melding i lokalpresse og radio om stor skogbrannfare i regionen trekkes eventuell tillatelse til avbrenning av bål.

For å se dagens skogbrannfarevarsel. Trykk her. 

 

Husk bålforbud i skog og mark, 15. april - 15. september  

 

14. April 2018, kl 19:00

Sist oppdatert: 15. June 2018, kl 08:22« Tilbake