I perioder med skogbrannfare vil meteorologiske institutt melde gjennom daglige oppdateringer om lokal skogbrannfare.

Skogbrannindeksen kan man finne på: https://www.yr.no/spesialvarsel/skogbrannfare.html, supplert med meteorologiske data og kunnskap om forhold i de forskjellige områdene i skogen.

Grønn og gul - Ingen eller liten skogbrannfare (Skogbrann indeks 1 - 40)
1. Vanlig oppmerksomhet i forbindelse med steinskjæring og ved kjøring med kjetting og belter i blokkrik mark.
2. Unngå søl med bensin/drivstoff og olje.
3. Bålbrenning forbudt for perioden 15/4 til 15/9.

Orange varsel – Skogbrannfare (Skogbrann indeks 40 - 70)
1. Større oppmerksomhetskrav.
2. Alle forhåndsregler under grønn gjelder.
3. Skogbrannpakke skal være tilgjengelig på hogstplassen.

Rødt varsel – Meget stor skogbrannfare (Skogbrannindeks 70 -150)
1. Alle forhåndsregler for Orange gjelder.
2. Vurder om kjøring uten belter/kjetting er mulig.
3. Unngå drift nær bebyggelse.
4. Unngå drift i sør- og østvendte lier med mye lyngvegetasjon eller annet brennbart materiale.
5. Unngå drift på tørre furukoller.
6. Utvis ekstra stor oppmerksomhet ved håndtering av drivstoff/olje, bruk av sveiseapparat eller åpen ild anbefales ikke.
7. All ukontrollert ild skal meldes 110- sentralen umiddelbart.
8. Drift i nord- og østvendt granlier, områder med dypt jordsmonn og i en del områder med god atkomst og god vanntilgang kan være gode alternativer.
9. Drifter skal ha god atkomst for brannslokking.
10. Unngå drift ved frisk bris eller sterkere vind.
11. Kontroller hogstfeltet og ikke forlat området før det er forsvarlig.

Mørkerødt – ekstremt tørt (Skogbrannindeks >150)
1. Drift kan bare foregå i områder som bevislig har lavere brannfare.
2. Brannsikkerheten bør økes ved å medbringe vannvogn/spredervogn eller pumpe til bruk i lokal vannkilde. Slangekapasiteten bør tilpasses driftsområdets størrelse.
3. Alle forhåndsregler for rødt varsel gjelder.

Sist oppdatert 25. July 2018, kl 12:42

Opprettet 25. July 2018, kl 12:27« Tilbake