I disse dager starter jaktsesongen i vårt distrikt. Jegere må være ekstra aktsomme under jakta i år, etter den lange og tørre sommeren. Her er våre tips og forholdsregler til deg som skal på jakt.
 
Brannvesenet ber enhver som skal nyte friluftslivet i skog og mark, om å unngå all aktivitet som kan starte en skogbrann. 
 
De lavere temperaturene og små nedbørsmengdene den siste tiden, har ikke redusert den unormalt høye skogbrannfaren i særlig grad. Vi mener at det fortsatt er uaktsomt å bruke åpen ild i og i nærheten av skog og annen utmark. 
 
Vi ber nå spesielt jegere utvise stor forsiktighet:
  • Jegere og andre deltagere må være bevisste på den store skogbrannfaren
  • Ammunisjonen skal ikke kunne avgi gnist i møte med stein eller andre flater
  • Ha tilgang på en bøtte og en vannkilde i nærheten, så du kan gjøre en hurtig slokkeinnsats
  • Velg en post med en bakgrunn som er minst mulig antennelig
  • Sitt igjen en time etter skuddløsning, for å se at det ikke skjer noe uventet
  • Varsle brannvesenet umiddelbart på telefon 110 om vegetasjonen antennes
 
Det ikke er lov til å tenne bål, heller ikke på tilrettelagte bål- og grillplasser, med engangsgrill, benytte propanapparater og liknende i skog og annen utmark. Røyking kan også starte en skogbrann. Hver enkelt er ansvarlig, og må vurdere forholdene forløpende og eventuelle konsekvenser som følge av sin aktivitet. 
 
Det henvises til:
Brann- og eksplosjonsvernloven § 5 (1); Enhver plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre
på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges.
 
Forskrift om brannforebygging § 3 (1); Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av
aktivitet som kan føre til brann.
 
Med ønske om en god og branntrygg jakt!
 
 
Ber jegere vise ekstra hensyn
 

9. August 2018, kl 11:47

Sist oppdatert: 10. August 2018, kl 10:53« Tilbake