I disse dager starter jaktsesongen i vårt distrikt. Jegere må være ekstra aktsomme under jakta i år, etter den lange og tørre sommeren. Her er våre tips og forholdsregler til deg som skal på jakt.
 
Brannvesenet ber enhver som skal nyte friluftslivet i skog og mark, om å unngå all aktivitet som kan starte en skogbrann. 
 
De lavere temperaturene og små nedbørsmengdene den siste tiden, har ikke redusert den unormalt høye skogbrannfaren i særlig grad. Vi mener at det fortsatt er uaktsomt å bruke åpen ild i og i nærheten av skog og annen utmark. 
 
Vi ber nå spesielt jegere utvise stor forsiktighet:
  • Jegere og andre deltagere må være bevisste på den store skogbrannfaren
  • Ammunisjonen skal ikke kunne avgi gnist i møte med stein eller andre flater
  • Ha tilgang på en bøtte og en vannkilde i nærheten, så du kan gjøre en hurtig slokkeinnsats
  • Velg en post med en bakgrunn som er minst mulig antennelig
  • Sitt igjen en time etter skuddløsning, for å se at det ikke skjer noe uventet
  • Varsle brannvesenet umiddelbart på telefon 110 om vegetasjonen antennes
 
Det ikke er lov til å tenne bål, heller ikke på tilrettelagte bål- og grillplasser, med engangsgrill, benytte propanapparater og liknende i skog og annen utmark. Røyking kan også starte en skogbrann. Hver enkelt er ansvarlig, og må vurdere forholdene forløpende og eventuelle konsekvenser som følge av sin aktivitet. 
 
Det henvises til:
Brann- og eksplosjonsvernloven § 5 (1); Enhver plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre
på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges.
 
Forskrift om brannforebygging § 3 (1); Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av
aktivitet som kan føre til brann.
 
Med ønske om en god og branntrygg jakt!
 
 
Ber jegere vise ekstra hensyn
 

Sist oppdatert 10. August 2018, kl 12:53

Opprettet 9. August 2018, kl 13:47« Tilbake