I tråd med Forskrift om brannforebygging har MIB lagt om sine lovpålagte tjenester om feiing og tilsyn med fyringsanlegget til å bli risikobasert.

Det betyr at vi utfører tilsyn og feiing ved behov ut i fra kriterier som type skorstein, ildsted, type byggverk og alder på beboere. Ut i fra dette vil vi prioritere boliger med høyere brannrisiko.

Noen boliger vil derfor få tilsyn og feiing oftere, mens andre vil få det utført sjeldnere enn tidligere. 

 

Under tilsynet vil feieren sjekke om pipa og ildstedet er i forskriftsmessig stand, avstander til brennbart materiale og vil i tillegg gi råd om riktig fyring, røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier.

Det vil også bli vurdert under tilsynet om boligens fyringsanlegg har behov for feiing, som da eventuelt vil bli gjort i etterkant av tilsynet. Denne vurderingen er basert på feierens faglige vurderinger. 

Hvor mye sot som danner seg i pipa avhenger av fyringsmønster, hva slags type ildsted man har, hvordan man fyrer og om man benytter tørr ved. 

 

Dersom du er en av dem som det er lenge siden vi har vært hos og trenger et besøk av feieren - ikke tvil med å ta kontakt med oss: 69 24 78 50 (hverdager kl. 08.00 - 15.00).

 

Se fyringstips her! Fyrer du riktig, vil dette redusere sotmengden og risikoen for en pipebrann betraktelig.

Sist oppdatert 21. januar 2020, kl 14:23

Opprettet 18. januar 2020, kl 13:46« Tilbake