Vi utvider vår beredskapsavdeling! Vi har ledige stillinger som: 

 • Brannkonstabler 
 • Brannkonstabel aspiranter

 

MIB implementerer for tiden ny brannordning. Dette innebærer bygging av to splitter nye ytterstasjoner med døgnkontinuerlig vaktordning og utvidelse av vaktlagene.  

Vi søker etter motiverte og engasjerte personer som har kvalifikasjoner og egenskaper til å bli dyktige brannkonstabler og aspiranter. Brannkonstablene skal utføre tjeneste knyttet til oppgaver i MIBs beredskapsavdeling i avtalt vaktturnus. Brannkonstablene må i noen grad påregne ekstratjeneste/overtid i beredskapsstyrken ved særskilt oppstått behov, herunder fravær grunnet ferie, sykdom og kurs mv. 

Stillingene hører organisatorisk til i beredskapsavdelingen med brannmester som nærmeste overordnet. Ved tjeneste i beredskapsstyrken, avgjør den ansattes funksjon i styrken hvem som er den ansattes nærmeste overordnede. Arbeidsoppgaver/-område vil fremgå av stillingsbeskrivelse. 

 

Søk på stillingen her (NB! Vi ønsker kun søknad og CV)

 

For brannkonstabler kreves:  

 

Oppfylle kvalifikasjonskrav som brannkonstabel ihht. dimensjoneringsforskriften §7-3 

 • Gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel – som innebærer inntil to års systematisk internopplæring i brannvesen og Norges Brannskoles grunnkurs for brannkonstabel. Annen tilsvarende kompetanse må bekreftes og godkjennes av NBSK eller DSB.

NB!Denne godkjenningen/bekreftelsen må ligge ved søknaden.

 

Ha førerkort minst klasse C, klasse C1E og kompetansebevis for utrykningskjøring (kode 160) 

 • Førerkort minst klasse C kreves for kjøring av MIBs større utrykningskjøretøy
 • Kompetansebevis for utrykningskjøretøy gir rett til å føre utrykningskjøretøy under utrykning og kreves av personell med funksjon som sjåfør i MIB.
 • Førerkort klasse C1E kreves for å kunne frakte MIBs tilhengere. Dersom dette mangler plikter den ansatte å gjennomføre dette for egen regning innen 6 måneder etter ansettelse. 

 

Tilfredsstille MIBs fysiske og psykiske krav 

 • Krever tilfredsstillende gjennomføring av kondisjonstest, vanntest, arbeidsrelatert test, høydetest, klaustrofobitest og Arbeidstilsynets belastningstest for røyk- og kjemikaliedykkere.

 

Ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne 

 • Kunne forstå, samt gjøre seg forstått både muntlig og skriftlig ved bruk av norsk språk.
 • Beherske engelsk og inneha grunnleggende datakunnskaper.

 

Være personlig skikket/egnet for stillingen 

 • Bli vurdert som skikket/egnet av MIB gjennom ansettelsesprosessen i MIB.

 

Politiattest og helseattest  

 • Politiattest skal innhentes av søkeren og fremvises for MIB dersom tilbud om stilling gis.
 • Helseattest som bekrefter at søker tilfredsstiller medisinske krav for røyk- og kjemikaliedykking skal fremvises før fysiske tester. 

 

For brannkonstabel aspiranter kreves:  

 • Minimum fullført videregående skole.
 • Annen relevant tilleggsutdanning vil bli vurdert.
 • Førerkort Klasse B.

 

Tilfredsstille MIBs fysiske og psykiske krav 

 • Krever tilfredsstillende gjennomføring av kondisjonstest, øvelser for å teste vannfølelse, arbeidsrelatert test, høydetest, klaustrofobitest og Arbeidstilsynets belastningstest for røyk- og kjemikaliedykkere.

 

Ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne  

 • Kunne forstå, samt gjøre seg forstått både muntlig og skriftlig ved bruk av norsk språk.
 • Beherske engelsk og inneha grunnleggende datakunnskaper.

 

Politiattest og helseattest  

 • Politiattest skal innhentes av søkeren og fremvises for MIB dersom tilbud om stilling gis.
 • Helseattest som bekrefter at søker tilfredsstiller medisinske krav for røyk- og kjemikaliedykking skal fremvises før fysiske tester. 

 

Være personlig skikket/egnet for stillingen 

 • Bli vurdert som skikket/egnet av MIB gjennom ansettelsesprosessen i MIB.

 

For brannkonstabel aspiranter ønskes i tillegg:  

 • Førerkort minst klasse C, klasse C1E og kompetansebevis for utrykningskjøring (kode 160) før ansettelse.
 • Søkere som mangler førerkort og kompetansebevis som er nevnt over, må ta disse for egen regning innen utløpet av aspirantperioden. 

 

Generell informasjon: 

Stillingene lønnes i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale, sentrale særavtaler og lokale avtaler. Det er pliktig medlemskap i pensjonskasse. MOVAR IKS er tilknyttet egen bedriftshelsetjeneste.Ansatte gis mulighet til å leie bedriftshytte etter søknad.Vi ønsker å bidra til en balansert alders- og kjønnsmessig sammensetning blant våre ansatte og oppfordrer derfor spesielt kvinner og personer med flerkulturell bakgrunn å søke på stillingene.  

 

Fysiske tester, praktiske prøver og intervjuer er planlagt gjennomført i uke12, 13 og 16

NB! Opptaksprosessen er med forbehold om smittesituasjonen, og dette kan medføre endringer og forsinkelser. Vi følger restriksjoner og anbefalinger fra myndighetene.

 

For nærmere informasjon om hvordan bli brannkonstabel og våre ansettelseskriterier, se MIBs ansettelseskriterier.

Nyansatte brannkonstabler/aspiranter må påregne en periode med intern opplæring (dagtidsturnus)etter ansettelse.

 

Evt. annen informasjon kan fås ved henvendelse til oss på telefon 69 24 78 50 (hverdager 08:00-15:00) eller på e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Frist for å sende søknad er søndag 7. mars 2021.

Sist oppdatert 5. februar 2021, kl 12:22

Opprettet 5. februar 2021, kl 13:15



« Tilbake