Vi ønsker å få ned antall utrykninger på unødige brannalarmer!

En unødig brannalarm er en automatisk alarm som er utløst uten at det er en reell brann under utvikling. Det skyldes som oftest feil i utløsning, teknisk feil m.m..

Ofte skjer dette ved matlaging, dusjing, bygningsarbeider eller teknisk feil på brannalarmanlegget.

De vanligste årsakene til unødige brannalarmer er feilplassert detektor eller feil detektortype.

 

Hvorfor vi ønsker å unngå disse brannalarmene

 • Verdifull tid går tapt om brannvesenet er på utrykning til et sted der det ikke brenner, og det samtidig oppstår en reell hendelse et helt annet sted.
 • Utrykningskjøringen i seg selv innebærer en risiko som kan føre til farlige situasjoner i trafikken.
 • Gjentatte unødige alarmer kan føre til at folk ikke respekterer brannalarmen, og evakuerer tregt eller ikke i det hele tatt.
 • I barnehager, skoler og behandlingsinstitusjoner kan unødige alarmer skape engstelse blant barn, elever, pasienter og beboere. 
 • Unødige alarmer kan gi bedrifter stopp i produksjonen, tapte inntekter og forstyrrelser i arbeidet.

 

Tiltak for å unngå unødige brannalarmer

 • Finn en annen plassering av detektoren
 • Skift til en bedre detektortype
 • Forbedre kjøkkenavtrekket over komfyren
 • Montere mulighet for avstilling i leiligheten
 • Justere detektorens følsomhet (innenfor lovlige krav)
 • Oppgradere / skifte brannalarmanlegget
 • Sett deg inn i hvordan brannalarmanlegget for ditt bygg fungerer

Ta kontakt med installatør/leverandør av brannalarmanlegget for å finne den beste løsningen for ditt bygg.

 

Dersom man skal ha brannøvelse eller gjøre arbeid på bygget som medfører damp, støv eller røyk - ta kontakt på sentralbordet til Øst 110-sentral: 64 91 31 00

 

Sist oppdatert 2. april 2024, kl 13:44

Opprettet 2. april 2024, kl 09:19« Tilbake