For å sikre riktig prøvetaking og øke troverdigheten til renseresultatene ved renseanlegg ble nye krav til prøvetaking innført i 2008. Forurensingsforskriftens del 4 om avløp pålegger nå mange avløpsrenseanlegg å ha akkreditert prøvetaking i forbindelse med konsesjonsprøveuttak. I forbindelse med dette har man hatt en meget nøye gjennomgang av prøvetakingsrutiner og opplæring av driftsoperatørene ved MOVAR sine renseanlegg. MOVAR og alle andre anleggseiere i Østfold som er berørt av disse kravene, har inngått samarbeid med Driftsassistansen i Østfold IKS (DaØ) om akkreditert prøvetaking. DaØ står som akkreditert organisasjon, mens personellet hos anleggseierne utfører prøvetakingen i tråd med DaØ s rutiner og kvalitetssystem.« Tilbake