Alarmsentral Brann Øst AS (ABØ) er et interkommunalt selskap etablert som et AS. ABØ drives etter aksje- og IKS loven, samt lover og forskrifter gitt av DSB (Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap) som tilsynsmulighet.

ABØ eies, foruten MOVAR, av Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Marker, Aremark, Eidsberg, Rakkestad, Skiptvet, Spydeberg, Askim, Trøgstad, Ski, Enebakk, Oppegård, Ås og Frogn.

Formålet er å motta og formidle meldinger om brann og ulykker fra publikum over nødnummer 110 i Follo og Østfold politidistrikt. Dessuten salg og utvikling av vakttjenester og andre alarmoppgaver og for øvrig det som står i forbindelse med dette.

110-sentralen er samlokalisert med brannvesenet på Tykkemyr i Moss. Sentralen betjenes operativt av tjenestemenn og -kvinner med lang erfaring og betydelig kompetanse innen brann og redning. Etter å ha mottatt melding om brann eller ulykke er sentralen ansvarlig for varsling og videre oppfølging av tilstrekkelig innsatsstyrke. ABØ har i sitt distrikt 21 brannstasjoner med til sammen ca 400 branntjenestemenn. Hele regionen består av et område i overkant av 4 800 km2 og har ca 410 000 innbyggere. Hvert år håndterer 110-sentralen i overkant av 10 000 hendelser.


 
Les mer på www.alarmbrann.no

 « Tilbake