Røykvarsler

De fleste som omkommer i brann, dør i egen bolig som følge av røykforgiftning.

  • Det skal være minst en fungerende røykvarsler eller detektor i hver etasje som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom.
  • Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene er lukket.
  • Røykvarsleren skal plasseres i tak, minst 50 cm ut fra vegg.

Husk at røykvarsleren kan være din livreddende engel!          Røykvarsler og slokkeutstyr

 

Manuelt slokkeutstyr

Eieren skal sørge for at boligen og fritidsboligen er utstyrt med minst ett av følgende slokkeutstyr som kan brukes i alle rom:

a) formfast brannslange med innvendig diameter på minst 10 mm fast tilkoblet vannforsyningsnett

b) pulverapparat på minst 6 kg med ABC-pulver

c) skum- eller vannapparat på minst 9 liter

d) skum- eller vannapparat på minst 6 liter med effektivitetsklasse på minst 21A

e) annet manuelt utstyr med tilsvarende slokkekapasitet.

 

Anskaffelse og kontroll/vedlikehold (service) av manuelt slokkeutstyr er eiers ansvar (husier, borettslag o.l.). Visuelt ettersyn av utstyret er brukers ansvar, f.eks. at det er tilfredsstillende trykk på håndslokkeren, og at plombering og slange er intakt. Brannslangen etterses ved å se til at slangen tåler vanntrykket uten å lekke, at tilkoblingskranen fungerer etter sin hensikt mv.

Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell har en oversikt over godkjente bedrifter som tar service på brannslokningsappater: http://www.rvb.no/f/godkjentebedrifter.aspx.

 

 

 

 

Sist oppdatert 24. januar 2017, kl 11:23

Opprettet 24. januar 2017, kl 12:10« Tilbake