Som følge av stor fare for skog-, gress- og lyngbrann har brannsjefene i Mosseregionen, Follo, Sarpsborg, Fredrikstad, Rakkestad, Halden og Indre Østfold besluttet å inndra alle tillatelser til å gjøre opp ild utendørs. Søknader om nye tillatelser vil bli avslått.

 

Det er forbudt å tenne opp bål og grill, også engangsgrill, i nærheten av skog og annen utmark.

Stranden vil oftest regnes som utmark og vil da være omfattet av det generelle bålforbudet som er gjeldende frem til 15. september. 

 

Det er den som tenner opp et bål som er ansvarlig. Ved overtredelse av aktsomhetsplikten eller det generelle bålforbudet kan man straffes med bot eller fengsel.

 

Det tørre været vi har hatt i vårt distrikt har ført til stedvis stor fare for skog-, gress- og lyngbrann i kommunene. Skogbrannfarevarselet viser at det kommer til å være stedvis stor fare i tiden fremover.

For å se dagens skogbrannfarevarsel. Trykk her. 

 

 

 

Sist oppdatert 17. April 2019, kl 12:15

Opprettet 17. April 2019, kl 12:05« Tilbake