Risikoutsatte grupper er overrepresentert i dødsbrannstatistikken. Eldre mennesker, som har begrenset evne til å oppdage brann og evakuere ved egen hjelp, er en særlig sårbar gruppe. For de over 70 år er sannsynligheten for å omkomme i brann nesten fem ganger høyere enn hos resten av befolkningen.

Kjære rådmann - kampanjefilm fra "Livsviktig" from DSB on Vimeo.

 

Mange eldre mottar i dag helse- og omsorgstjenester i hjemmet, og antall eldre som mottar slike tjenester forventes å øke. Blant annet fordi det blir flere eldre i Norge. Kommunen skal sørge for forsvarlige helse- og omsorgstjenester til sine brukere. Det innebærer blant annet at helsehjelpen blir gitt på en slik måte at brannsikkerheten ivaretas. Samarbeid mellom helse og brann er et viktig tiltak for bedre brannsikkerhet hos de som er ekstra sårbare for brann. 

Helsedirektoratet og DSB jobber aktivt med å støtte kommunene i deres brannsikkerhetsarbeid. For et par år siden ble det gitt ut en veiledning om samarbeid. Her finner du blant annet forslag til hvordan kommunen kan jobbe med brannsikkerhet for risikoutsatte grupper og gode eksempler fra flere kommuner.

Det jobbes med en nasjonal satsning som skal forsterke veiledningsarbeidet med flere tiltak. Det skal blant annet lages opplæringsopplegg til ansatte i helse- og omsorgstjenesten og brannvesenet. Satsningen støttes med midler fra Gjensidigestiftelsen.

(Kilde: Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap - DSB)

Sist oppdatert 1. oktober 2019, kl 09:36

Opprettet 1. oktober 2019, kl 07:00« Tilbake