Vi jobber målrettet for en bedre kommunikasjon / informasjon til deg som huseier, slik at du skal være godt forberedt før vi kommer på tilsynet. 

 

  • Alle boliger med fyringsanlegg vil få besøk fra feieren. Feieren vil gå igjennom hele fyringsanlegget for å vurdere brannsikkerheten, samt gi deg veiledning om fyring / brannsikkerhet i hjemmet.

 

  • Du mottar varsel om tilsyn og feiing på SMS, og du kan enkelt svare på om tidspunktet passer eller ikke ved å følge instruksjonene. Får du ikke varsel på sms? Gå inn på servicevarsling.no og "sjekk din oppføring", legg inn ditt telefonnummer der. 

 

  • Det er viktig at du som huseier har dokumentasjon som viser at ildsted er montert i henhold til monteringsanvisningen (produktbeskrivelse) som følger produktet.

 

  • Montere eller gjøre endringer på ildsted? Dette er meldepliktig til feierseksjonen. Melding om montering eller endringer gjøres ved å benytte skjema --> Melding om montering / endring ildsted

 

  • Har du nylig rehabilitert skorsteinen? Da er det viktig at du har dokumentasjon for dette liggende klart når feieren kommer for befaring etter skorsteinsrehabiliteringen.

 

  • Skal du rehabilitere skorsteinen? Husk at dette er et søknadspliktig tiltak. Ta kontakt med plan og byggesak i din kommune for å vite hvordan du skal gå frem.

 

  • Det er du som huseier som er forpliktet til å sørge for at fyringsanlegget virker som forutsatt, og at det ikke er feil på anlegget som vesentlig øker risikoen for brann. Det er for deg og din trygghet at feieren er her.

 

  • Feierseksjonen i MIB minner om at alle brev i saken blir rettet mot huseier, og det er huseier som er part i den enkelte sak.

 

  • I den grad du mottar et vedtak om retting/vedtak om fyringsforbud så er dette et forvaltningsvedtak som kan påklages. Klageretten ligger hos huseier (ref. ovennevnte punkt). Henvendelser/klager fra andre enn den som er part i saken vil ikke bli besvart.

 

  • For mer informasjon/veiledning om feiing/tilsyn med fyringsanlegg - ta gjerne kontakt med oss på tlf.: 69 24 78 50.

 

Vi har fokus på deg som vår innbygger - og din brannsikkerhet!

 

                                                                                                                  Informasjon til våre innbyggere

 

 

 

Sist oppdatert 19. oktober 2021, kl 09:37

Opprettet 19. oktober 2021, kl 09:44« Tilbake