Krav til varslings- og slokkeutstyr i boliger

Alle boenheter skal ha minimum en fungerende røykvarsler som høres i alle rom. Det skal være et brannslokningsapparat eller en husbrannslange som rekker til alle rom. I boliger med flere etasjer anbefales det at man har både varsle- og slokkeutstyr i hver etasje.

Varslingsutstyr

Det er krav til minst en røykvarsler som skal kunne høres fra alle soverom med dørene lukket. Husk å bytte batteri en gang i året eller etter behov. Røykvarslere bør testes en gang i måneden, og etter alle ferier. Det anbefales at man har seriekoblede røykvarslere, slik at alle utløses samtidig. Seriekoblede røykvarslere finnes også trådløst. Røykvarsleren skal monteres i taket, minimum 50 cm ut i fra vegg. Den skal være CE-merket.

Slokkeutstyr

Kontroll av brannslokningsapparater skal utføres hvert 5 år. De skal ha en service hvert 10 år av en autorisert fagperson. MIB utfører ikke slike kontroller. Sjekk Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell, her finner du en liste over kompetente virksomheter. http://www.rvb.no/start/ Det oppfordres til å ta en sjekk av monometerpil (pilen skal stå på grønt), at splinten sitter i, og at det ikke er hull eller sprekker på slangen.

Sist oppdatert 12. December 2014, kl 10:28

Opprettet 11. December 2014, kl 16:36« Tilbake