Styret i borettsalg og sameier har en plikt til å ha rutiner for regelmessig kontroll og vedlikehold av røykvarslere og slokkeapparater i fellesarealer, samt boenheter.

Borettslag og sameier faller inn under virksomhetsbegrepet: Med virksomhet menes ethvert offentlig og privat foretak, uansett om foretaket er etablert med henblikk på forretningsmessig fortjeneste eller ikke (Brann- og eksplosjonsvernloven § 4 punkt F).

Virksomheten plikter å gjennomføre et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll) for å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av denne loven overholdes. Tilsynsmyndigheten kan bestemme at også andre skal gjennomføre systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Det skal kunne dokumenteres overfor tilsynsmyndighetene at loven, forskrifter og enkeltvedtak blir etterlevet. (Brann- og eksplosjonsvernloven § 8).

Sist oppdatert 12. December 2014, kl 10:28

Opprettet 11. December 2014, kl 17:12« Tilbake