Alle våre eierkommuner har fritidsrenovasjon for hytter/fritidsboliger. Felles oppsamlingsutstyr blir utplassert til påske. Første tømming skjer uken etter påske, og ordningen varer frem til uken etter skolens høstferie. Der det er mest hensiktsmessig, er eiendommen henvist til å benytte fellesbeholder. Eiendommer som ligger spredt er utstyrt med eget sekkestativ/beholder. Abonnenter som har eget sekkestativ for restavfall, får utdelt sekk hver uke.

Her finner du renovasjonsgebyrene for hver kommune.

Kildesortering er lite utbygd for fritidsrenovasjon og abonnentene henvises til Solgård Avfallsplass og Vestby Gjenvinningsstasjon.« Tilbake