I Moss og Våler er det fritidsrenovasjon hele året for fritidseiendommer. Det er kun fellesløsninger og det er oppsamlingsenheter for kildesortering av papp, papir og drikkekartong, glass- og metallemballasje fra mat- og drikkevarer, plastemballasje og restavfall.

I Rygge, Råde og Vestby er det kun fritidsrenovasjon i perioden påske t.o.m. uke 40. Der det er mest hensiktsmessig er eiendommen henvist til å benytte fellesbeholder. Eiendommer som ligger spredt er utstyrt med eget sekkestativ/beholder. Abonnenter som har eget sekkestativ for restavfall, får utdelt sekk hver uke. Kildesortering er pr.d.d. er lite utbygd for fritidsrenovasjon og abonnentene henvises til Solgård Avfallsplass og Vestby Gjenvinningsstasjon. I Rygge, Råde og Vestby arbeides det med å endre ordningen, med mål om kildesortering av de samme fire avfallstypene som i Moss og Våler.

Her finner du renovasjonsgebyrene.

 

Sist oppdatert 14. June 2018, kl 08:22

Opprettet 13. June 2018, kl 09:00« Tilbake