Har du hageavfall du vil bli kvitt, men ikke helt vet hvor du skal gjøre av?
Dette kan leveres på Solgård Avfallsplass og Vestby Gjenvinningsstasjon. I mosseregionen er det gratis for privathusholdninger å kvitte seg med planterester, gress, løv, kvist og stokker med en diameter inntil 15 cm, på forsvarlig og lovlig vis. Plastsekker med hageavfall må tømmes ved levering, og sekkene legges i container/beholder på hageavfallsplassen. 

Ved å levere hageavfall på mottak kan du hindre at planter fra din hage truer vårt biologiske mangfold.
Visste du at hageplanter som spres i naturen er en av de største truslene mot biologisk mangfold? Hele 70 prosent av arter på Norsk svarteliste er blomsterplanter. Vanlige planter som ikke er en trussel i hagen, kan være til skade hvis de kommer på avveie. I naturen kan de konkurrere ut sjeldne og truete arter, bringe med seg skadelige sopp og insekter, endre jordsmonnet og overta store arealer. Et eksempel er kanadagullris som i dag dekker store arealer i Oslo og Akershus eller hagelupin som i tillegg til å konkurrere ut andre planter, endrer jordsmonnet.

Levér på hageavfallsmottak
For å hindre at hageplanter spres i naturen er det viktig å levere hageavfallet til MOVARs mottak. Det er kostnadsfritt for husholdninger i vår region å levere hageavfall til Solgård Avfallsplass og Vestby Gjenvinningsstasjon. Næringsdrivende må betale for levering av hageavfall. For å bli betraktet som privatperson må man selv levere avfallet, dersom man leverer sammen med næringsdrivende vil man bli betraktet som næringskunde.

På grunn av faren for at frø overlever en kompostering bør man imidlertid ikke legge svartelistede planter i kompost hvis disse kan ha frukter eller frø. Disse plantene bør leveres til forbrenning, enten ved at de legges i restavfallsbeholder hjemme hos abonnenten, eller leveres som "brennbart restavfall" på Solgård Avfallsplass eller Vestby Gjenvinninstasjon.

Hageavfall som leveres til Solgård Avfallsplass, kvernes, komposteres og siktes, før det selges som jordforbedringsmiddel. Komposteringen skjer i friluft ved en temperatur i området 50 -70 varmegrader. Komposten gjennomgås en kvalitetskontroll før den legges ut for salg. Komposten er godkjent av mattilsynet som jordforbedringsmiddel.

 

Her finner du varedeklarasjon 2019 på kompostjorden

Sist oppdatert 17. June 2019, kl 14:57

Opprettet 22. June 2018, kl 11:28« Tilbake