Kildesortering er sortering av avfall hos avfallsprodusenten/husholdningen for å tilrettelegge for gjenvinning. Når man kildesorterer, sorterer man ut kasserte produkter og emballasje fra restavfallet og samler for eksempel glass-/metallemballasje og papp/papir og drikkekartonger og plastemballasje hver for seg. Disse kan materialgjenvinnes. Dette gjør at vi kan samle inn og sende disse kasserte produktene og emballasjen tilbake til gjenvinning ved å bruke det som råvare i produksjon av nye varer. På denne måten holdes avfallet, eller «ressursene», i et kretsløp og reduserer behovet for å stadig hente ut nye naturressurser

På vår webside finner du mer informasjon om renovasjonssystemet.

 

 

 

Her finner du vår sorteringsbrosjyre for privathusholdninger (klikk på bildet nedenfor):

 Kildesortering

Her finner du samme brosjyre på:

 

Her finner du vår sorteringsbrosjyre for campingplasser og sameier/borettslag med containere / nedgravd avfallsløsning (klikk på bildet nedenfor):

Kildesortering

Sist oppdatert 11. March 2019, kl 15:08

Opprettet 13. January 2016, kl 13:46« Tilbake