Aktivitetene ved virksomheten på Solgård Avfallsplass kan medføre lukt. Vi har som mål at lukten skal være minst mulig skjemmende.

Sommeren 2009 opprettet MOVAR et luktpanel. Panelet består av 6 personer som bor i nærområder til deponiet. Disse personene innrapporterer til MOVAR når de merker lukt. Både luktpanelet og andre kan sende inn lukt-henvendelser ved å bruke dette skjemaet. 

Tabellen viser mottatte henvendelser vedr. lukt f.o.m. 1.januar 2019:

DATO

 

STED

 

LUKT

VIND

 

KOMMENTAR

 

Sterk lukt    

Lukt    

Antydning til lukt    

19.04.2019

Skredderåsen

   x   1,3 m/s fra vest/sørvest Ingen befaring foretatt. Lukt meldt inn 6 dager etter registrering.

12.02.2019

Området v/Moss sykehus

  x   1,8 m/s fra vest/nordvest MOVAR dro ut på befaring/lukterunde, men fant ingen lukt som kunne knyttes til driften av avfallsplassen.

 

Sist oppdatert 26. April 2019, kl 09:45

Opprettet 8. January 2015, kl 12:24« Tilbake