Aktivitetene ved virksomheten medfører at det alltid vil være noe lukt på Solgård Avfallsplass. Vi har som mål at lukten skal være minst mulig skjemmende.

Sommeren 2009 opprettet MOVAR et luktpanel. Panelet består av 6 personer som bor i nærområder til deponiet. Disse personene innrapporterer til MOVAR når de merker lukt. 

  

DATO

STED

LUKT

VIND

KOMMENTAR

 

 

Sterk lukt    

Lukt    

Antydning til lukt    

   

20.03.2017  

Øreåsen  

    x Vindstille, fuktig  

25.01.2017

Øreåsen

     x Vindstille  

I tabellen vises siste registreringer foretatt av luktpanelet

 

Både luktpanelet og andre kan sende inn lukt-henvendelser ved å bruke dette skjemaet.

Sist oppdatert 9. January 2019, kl 16:09

Opprettet 8. January 2015, kl 12:24« Tilbake