Aktivitetene ved virksomheten på Solgård Avfallsplass kan medføre lukt. Vi har som mål at lukten skal være minst mulig skjemmende.

Sommeren 2009 opprettet MOVAR et luktpanel. Panelet består av 6 personer som bor i nærområder til deponiet. Disse personene innrapporterer til MOVAR når de merker lukt. Både luktpanelet og andre kan sende inn lukt-henvendelser ved å bruke dette skjemaet. 

Tabellen viser mottatte henvendelser vedr. lukt f.o.m. 1.januar 2019:

DATO

STED

LUKT

VIND

 

KOMMENTAR

Sterk lukt    

Lukt    

Antydning til lukt    

02.10.2020  

Skansen

 

 

Vind fra nordøst

 

18.06.2020

Sykehusområdet

x

   

Varmt og vindstille

Lukt på ettermiddagen, kveld og natt periodevis

18.06.2020

Sydskogen

x

   

Varmt og vindstille

Søppellukt i to dager

12.06.2020

Solgård Skog

x

   

Mot vest

Sterk og kjemisk lukt. Ikke kompostlukt

12.06.2020

Hanan

 

x

   

Samme lukt (spesiell eim som meldt inn dagen før)

11.06.2020

Hanan

x

   

Varmt og vindstille

Ganske sterk eim av råtne egg

19.04.2019

Skredderåsen

 

x

 

1,3 m/s fra vest/sørvest

Ingen befaring foretatt. Lukt meldt inn 6 dager etter registrering

12.02.2019 Området v/ Moss sykehus  

x

 

1,8 m/s fra vest/nordvest

MOVAR dro ut på befaring/lukterunde, men fant ingen lukt som kunne knyttes til driften av avfallsplassen.

 

Sist oppdatert 5. oktober 2020, kl 14:34

Opprettet 8. januar 2015, kl 12:24« Tilbake