Det var totalt 243 søkere på stillingene. 75 av disse ble innkalt til opptak.

Tidsplan for gjennomføring:

  • Invitasjon til aktuelle søkere ble sendt via SvarUt 29. mars kl. 15.30
  • Fysiske tester gjennomføres: uke 18, tidspunkt til hver enkelt kandidat ble sendt 26/4 kl. 10.15
  • Praktiske tester: uke 20
  • Intervjuer: uke 21 og uke 22

 

Dersom du er aktuell, vil det fremkomme i innkallingen hvilke datoer du skal møte opp.

Ansettelseskriterier MIB 

 

NB!

Vi tar hensyn til smittesituasjonen lokalt og restriksjoner fra myndighetene. Dette kan påvirke gjennomføring av tester. Vi holder dere oppdatert.

 

Sist oppdatert 26. april 2021, kl 09:45

Opprettet 26. april 2021, kl 10:40« Tilbake