MOVAR IKS jobber med å utvikle fremtidens innbyggertjenester innenfor drikkevann og avløpsrensing, renovasjon, brann-, rednings- og feiertjenester. Vi ønsker å sette innbyggeren i sentrum for vårt arbeid. Derfor planlegger vi nå å samlokalisere en rekke medarbeidere fra ulike fagmiljøer i vårt nye administrasjonsbygg vegg i vegg med hovedbrannstasjonen vår på Tykkemyr i Moss.

Vi inviterer nå totalentreprentører til å delta i en konkurranse om dette oppdraget. Prosjektets estimerte verdi er ca. 30 millioner NOK ekskl. mva.

Det vil bli avholdt en befaring for intresserte aktører. Les mer om konkurransen og byggeprosjektet på Doffin.

https://www.doffin.no/Notice/Details/2019-356568

 

Om byggeprosjektet

Arkitetkurverket AS har utarbeidet tegningen som viser det nye administrasjonbygget. Dette vil bestå av allerde eksisterende bygningmasse og et påbygg.

Som den miljøbedriften vi er, legger vi vekt på bærekraftige miljøvalg i alle deler av prosjektets faser, fra planlegging til det tas i bruk.

Administrasjonsbygget vil bli utstyrt med bl.a solceller, energieffektive løsninger og en aktivitetsbasert kontorløsning som gir gode forutsetninger for samhandling, deling av kompetanse og et godt arbeidsmiljø.

Vårt nye administrasjonsbygg bidrar til at vi blir mer tilgjengelig for publikum, og at vi kan levere på vår visjon:

Fremtidsrettede løsninger i miljøets og samfunnets tjeneste.

Sist oppdatert 7. June 2019, kl 09:57

Opprettet 7. June 2019, kl 09:52« Tilbake