MOVAR IKS leverer samfunnskritiske vann-, avløps-, renovasjons- og branntjenester til nær 80.000 innbyggere. Vi eies av kommunene Moss, Rygge, Våler, Råde og Vestby. Selskapet driver ett vannverk, tre renseanlegg, to gjenvinningsstasjoner og renovasjonstjenesten for innbyggerne i regionen. I tillegg leverer vi forebyggende-, feier- og beredskapstjenester gjennom våre tre brannstasjoner. Selskapets tekniske avdeling og administrasjon holder til i Rygge. 


Økonomi- og administrasjonssjefen har en strategisk rolle i et selskap som leverer samfunnskritiske tjenester til en region i sterk vekst og utvikling de neste årene. Økonomiavdelingen har i dag ansvar for plan- og budsjettprosesser, regnskap, lønn, rapportering, anskaffelser, arkiv, sentralbord, fakturering og kundekontakt. Nå søker vi en dyktig leder, som ønsker å gi tydelige bidrag for innbyggerne, eierne og MOVAR i årene som kommer! 

 

Klikk her om du ønsker å søke på stillingen, eller mer informasjon

 

Vi kan tilby 

 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige og motiverte kollegaer
 • En strategisk lederstilling i et spennende interkommunalt selskap
 • Ekspansive økonomi- og planbudsjetter for de neste 7 år
 • Selvstendige, utfordrende og interessante arbeidsoppgaver med høy grad av frihet til å forme hverdagen selv
 • Store muligheter til å påvirke virksomhetens utvikling
 • Videreutvikling og kompetanseheving innen fag og ledelse
 • Lønn etter avtale og gode arbeidsbetingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Organisert trening og bedriftsidrettslag

 

Arbeidsoppgaver

 • Personal-, økonomi-, utviklings- og resultatansvar for eget område
 • Operativt ansvar for å lede og koordinere den samlede økonomistyringen
 • Tilrettelegge for gode prosesser; rapportering, økonomiske analyser og oppfølging av politiske vedtak
 • Likviditetsoppfølging, samt rapportering til direktør og styret
 • Bidra til å utvikle selskapet som en del av ledergruppen
 • Utarbeide beslutningsgrunnlag og gi råd til adm. direktør og resten av ledergruppen
 • Delta aktivt i utviklingsarbeid; digitalisering, modernisering, og strømlinjeforming av prosesser

Kvalifikasjoner

 • Strategisk og operativ erfaring med økonomiarbeid
 • Erfaring fra økonomistyring/prosjektledelse er en fordel
 • God systemforståelse, og evne til å se helheten
 • Erfaring fra offentlig sektor eller private konsern
 • Lederutdanning og/eller ledererfaring
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner
 • Relevant utdanning, bachelornivå eller høyere

Utdanningsretning

 • Administrasjon og ledelse
 • Økonomi

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • Evne til å ta initiativ, planlegge og gjennomføre
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne å bygge nettverk mot andre IKS og våre eierkommuner
 • Trygg i rollen som leder og en tillitsbasert lederstil
 • Utviklings- og endringsorientert, herunder innen digitalisering
 • Strategisk, analytisk, og resultatorientert
 • Være serviceorientert
 • Identifisere seg med MOVAR-verdiene åpen, tilgjengelig og troverdig
 • Personlig egnethet vektlegges

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

 

Movar følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste, men du er velkommen til å ta uforpliktende og konfidensiell kontakt om stillingen ved henvendelse til våre kontaktpersoner hos Skagerak Consulting

 


« Tilbake