MOVAR IKS leverer samfunnskritiske vann-, avløps-, renovasjons- og branntjenester, til nær 80.000 innbyggere. Selskapet eies av kommunene Moss, Rygge, Våler, Råde og Vestby. Våre 160 ansatte leverer beredskap og tjenester døgnet og året rundt, fra våre ni lokasjoner i Østfold, Akershus eller ute der det kreves. Mosseregionens interkommunale brann- og redningsvesen leverer redningstjenester, tilsyns-, rådgivnings- og feiertjenester i hele mosseregionen fra våre tre brannstasjoner. Vi tar hånd om avfall fra husholdningene i hele regionen, driver Solgård Avfallsplass i Moss og Vestby Gjenvinningsstasjon. I tillegg er vi stolte av å ha ett av Norges mest høyteknologiske vannverk for drikkevannsproduksjon, og tre moderne avløpsrenseanlegg. Selskapets tekniske avdeling og administrasjon holder til i Rygge.

I teknisk avdeling er oppdraget vårt å forebygge og løse problemer. På den måten gjør vi at MOVAR IKS kan levere gode tjenester til våre eierkommuner og innbyggere. Avdelingen er i en spennende fase med et kommende generasjonsskifte, og fagområdene og måten vi jobber på er i sterk utvikling. Vi er en moderne og effektiv avdeling, og som tar i bruk ny teknologi og nye måter å arbeide på. Blant annet et nytt forvaltning, drift og vedlikeholdssystem (FDV) og andre digitale verktøy, som gjør at vi kan bistå de andre avdelingene best mulig og dokumentere det vi gjør på en god måte.

 

Er du vår nye kollega i teknisk avdeling?

Vi søker vedlikeholdsarbeider med rørteknisk kompetanse

MOVAR - en arbeidsplass der du kan utvikle deg

MOVAR IKS er et selskap med et stort og viktig samfunnsoppdrag. Vi har et godt arbeidsmiljø med dyktige, motiverte og lojale kollegaer. Du vil bli en del av et solid fagmiljø med kompetente medarbeidere, som utfører oppgaver av stor betydning for innbyggernes hverdag. Derfor er vi også opptatt av at våre medarbeidere skal være i faglig utvikling, og legger til rette for dette med kurs, fagtreff og leverandørkontakt. MOVAR IKS har virksomhet på en rekke destinasjoner, så du får en variert arbeidsdag.

 

Kvalifikasjoner, personlige og sosiale egenskaper

Vi søker nå etter en vedlikeholdsarbeider med spisskompetanse innen industrirørlegging / rørtekniske installasjoner fra industrien. Du er allsidig, løsningsorientert og ønsker å lære deg nye ting. Du har erfaring med sveising og gjerne også kunnskaper omkring oppfølging av VA-ledningsnett. Har du fagbrev og/eller ADK-kompetanse vil dette bli vektet høyt. Annen relevant kompetanse og erfaring vil også kunne bli vektlagt som positivt. I jobben som vedlikeholdsarbeider er det en forutsetning at du til enhver tid har førerkort klasse B.

Du må også ha en positiv innstilling til ny teknologi, digitale løsninger og kunne vise til erfaringer med bruk av slike verktøy.

 

For å lykkes, tror vi at du er dyktig til å:

  • planlegge og strukturere arbeidsoppgaver og arbeidshverdagen din
  • koordinere og veilede personer fra innleide firma ved større arbeidsoppgaver
  • samarbeide profesjonelt med «alle slags typer mennesker»
  • tilpasse deg omgivelser og ulike situasjoner
  • kommunisere tydelig
  • ta selvstendige avgjørelser i situasjoner hvor det forventes og kreves

 

Om stillingen

Du vil får varierte arbeidsoppgaver og innflytelse på egen arbeidssituasjon. Hovedoppgavene vil bestå i å utføre oppgaver som er knyttet til rørtekniske installasjoner i anleggene, men også oppgaver på MOVAR’s ledningsnett og utestasjoner. Du vil også måtte påregne å utføre en del varierte vedlikeholdsoppgaver som ikke er knyttet opp mot rørtekniske installasjoner. Eksempler på dette kan være bygningsmessig vedlikehold og «vaktmesteroppgaver», prosessrengjøring, bistå elektrikere og driftspersonell, med mer. Når uforutsette og akutte hendelser oppstår, kan det være deg som må bistå.

Du vil tidvis jobbe selvstendig og tidvis i team. Teamarbeid vil kunne være med annet personell fra teknisk avdeling, kollegaer i øvrige avdelinger og fra eksterne leverandører.

Personlig egnethet vektlegges. Tilsetting i MOVAR IKS skjer på de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer. For stillingen gjelder 6 måneders prøvetid. Det er også pliktig medlemskap i offentlig pensjonskasse med 2 % medlemsinnskudd av regulativlønn. Lønn fastsettes på bakgrunn av erfaring og kompetanse.

 

Har du spørsmål om stillingen?
Kontakt avdelingsleder Frank Lunde (950 00 557). 
Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.

 

Vi ber om at du sender en kortfattet søknad og CV til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen 30.05.18. Du trenger ikke å sende vitnemål, kursbevis eller attester. Dette ber vi om senere, dersom du vurderes som aktuell til stillingen.

9. May 2018, kl 14:24

Sist oppdatert: 9. May 2018, kl 14:37« Tilbake