MOVAR er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler. Våre viktigste oppgaver er å produsere drikkevann, rense avløpsvann, samle inn avfall, brann-, rednings,- og feiertjenester. Våre 160 ansatte leverer beredskap og tjenester døgnet og året rundt. 

Teknisk avdeling støtter de øvrige avdelingene i MOVAR gjennom å forebygge og løse problemer. Oppgavene vi håndterer er av stor betydning for at MOVAR IKS kan levere gode tjenester til våre innbyggere og eierkommuner. Avdelingen består av seks medarbeidere, og holder til ved Vansjø Vannverk i Rygge. Vi er opptatt av å utvikle hvordan vi jobber og ta i bruk digitale verktøy, slik at vi kan bistå de andre avdelingene best mulig og dokumentere det vi gjør på en god måte.

 

Vi søker elektriker med erfaring fra automasjon og prosess

Nå har vi ledig stilling som elektriker i vår tekniske avdeling. Vi tilbyr deg en jobb med varierte arbeidsoppgaver og stor grad av innflytelse på egen arbeidshverdag. Du vil veksle mellom å jobbe selvstendig og i team med kollegaer i egen avdeling, MOVAR for øvrig og eksterne leverandører.

MOVARs virksomhet foregår på en rekke lokasjoner, så du får en variert arbeidsdag på våre ulike driftsanlegg. Teknisk avdeling har en beredskapsfunksjon når det oppstår uforutsette og akutte hendelser på våre anlegg. På sikt kan du derfor også bli en del av MOVARs vaktordning.

Stillingen er fast og med en normal arbeidstid fra 06:50-15:00 på hverdager. Dette gjør at du opparbeider deg fem ekstra fridager hvert år, som du kan avspasere etter avtale. Dette kommer i tillegg til dine fem ferieuker hvert år.

MOVAR - en arbeidsplass der du kan utvikle deg

Vi har et godt arbeidsmiljø med dyktige, motiverte og lojale kollegaer. Du vil bli en del av et solid fagmiljø med kompetente medarbeidere, som utfører oppgaver av stor betydning for innbyggernes hverdag. Derfor er vi også opptatt av at våre medarbeidere skal være i faglig utvikling, og vi legger til rette for dette med kurs, fagtreff og leverandørkontakt. Les mer om oss som arbeidsgiver eller noen av de mange spennende prosjektene vi jobber med. 

Om stillingen


Viktigste arbeidsoppgaver

 • Feilsøking, feilretting og andre oppgaver som er knyttet til elektrotekniske installasjoner på våre driftsanlegg
 • Planlegging og oppfølging av nye installasjoner
 • Koordinere og veilede personer fra innleide firma ved større arbeidsoppgaver
 • Dokumentere jobben du gjør på en god måte


Kvalifikasjoner

 • Elektriker med fagbrev (gruppe L)
 • Erfaring innen automasjon og prosess
 • Førerkort klasse B


Personlige egenskaper, evner og ferdigheter

Personlig egnethet vil bli vektlagt for denne stillingen. Relevant erfaring/kompetanse utover minimumskravene vil telle positivt, som for eksempel erfaring med Autocad. Vi tror du lykkes best om du er:

 • Allsidig, løsningsorientert og liker å lære deg nye ting
 • Positiv til og har erfaring med ny teknologi / digitale løsninger
 • Dyktig til å planlegge og strukturere arbeidsoppgaver/-hverdagen din
 • God til å samarbeide profesjonelt med «alle slags typer mennesker» i ulike situasjoner
 • Flink til å kommunisere med andre
 • Trygg på å ta selvstendige avgjørelser i situasjoner der det er nødvendig

Har du spørsmål? 

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av selgere, men avdelingsleder Frank Lunde (950 00 557) hører gjerne fra deg med spørsmål om stillingen eller MOVAR.


Vilkår

Du ansettes i MOVAR IKS på vilkår i tråd med de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer. For stillingen gjelder 6 måneders prøvetid. Det er også pliktig medlemskap i offentlig pensjonskasse med 2 % medlemsinnskudd av regulativlønn.

Stillingen lønnes som fagarbeider, for tiden kr 472.100 pr. år med maks lønnsansiennitet. 

 

 

Søknadsfrist 1. desember 2019

Skriftlig søknad med CV må sendes inn digitalt via denne løsningen senest 1. desember 2019.Du trenger ikke legge ved attester, vitnemål, kurs- og kompetansebevis o.l. Dette ber vi om senere fra aktuelle kandidater.

Sist oppdatert 7. November 2019, kl 15:26

Opprettet 29. October 2019, kl 18:35« Tilbake