MOVAR IKS leverer samfunnskritiske vann-, avløps-, renovasjons- og branntjenester, til nær 80.000 innbyggere. Selskapet eies av kommunene Moss, Våler, Råde og Vestby. Våre 140 medarbeidere leverer beredskap og tjenester døgnet og året rundt, fra våre ni lokasjoner i Østfold og Akershus eller ute der det kreves.

Avløpsavdelingen sørger for sikker og effektiv drift av våre tre avløpsrenseanlegg, slik at MOVAR IKS kan levere gode tjenester til våre innbyggere og eierkommuner. Avdelingen står overfor meget spennende og store byggeprosjekter, og måten vi jobber på er i sterk utvikling. Vi er en moderne og effektiv avdeling, som tar i bruk ny teknologi og fremtidsrettede måter å arbeide på. Blant annet et nytt forvaltning, drift og vedlikeholdssystem (FDV) og andre digitale verktøy. Avdelingens ni medarbeidere har Fuglevik RA som oppmøtested, og et uteteam drifter renseanleggene på Kambo i Moss og Hestevold i Råde.

Er du vår nye driftsoperatør i avløpsavdelingen?

Nå søker vi en ny kollega – kan det være deg? Vi tilbyr en spennende stilling der du rullerer mellom å jobbe på uteteamet (Kambo RA / Hestevold RA) og på Fuglevik renseanlegg, sammen med våre andre driftsoperatører. Vi har et godt arbeidsmiljø med dyktige, motiverte og lojale kollegaer. Du blir en del av et solid fagmiljø med kompetente medarbeidere, som utfører oppgaver av stor betydning for innbyggernes hverdag og miljøet. Hos oss vil du få gode muligheter til å være i faglig utvikling, gjennom å delta på kurs, fagtreff og leverandørkontakt. 

MOVAR - en arbeidsplass der du kan utvikle deg

Du kan bli en del av et selskap med et stort og viktig samfunnsoppdrag. Vi leverer trygge, gode og effektive tjenester til innbyggere og eiere, og er opptatt av å ta vare på og utvikle medarbeiderne våre. Dessuten har vi mange spennende prosjekter under planlegging. Les mer på movar.no/jobb.

Hovedarbeidsoppgaver

 • Oppfølging av prosessutstyr og analyseinstrumenter.
 • Oppfølging og justering av rense- og slambehandlingsprosessene.
 • Utføre daglige rutiner med prøvetaking og analyser, renhold og diverse.
 • Samarbeid med innleid personell, både fra vår egen teknisk avdeling og fra eksterne firma.
 • Utførelse av enklere mekanisk feilretting og vedlikehold.

Andre aktuelle arbeidsoppgaver

 • Delta i interne prosesser som utarbeidelse av ROS-analyser, arbeidsprosedyrer, etc..
 • Bidra i det daglige HMS-arbeidet.
 • Delta i forsknings- og utviklingsarbeid, herunder uttesting og sammenstilling av drifts- og analysedata.

For å kunne søke må du ha følgende: 

 • Fagbrev innen kjemi/prosess-faget
 • Førerkort klasse B

Egenskaper og kunnskaper som vektlegges

 • Overbevisende interesse og motivasjon for stillingen.
 • Nysgjerrig og kunnskapsbegjærlig
 • Analytiske evner/kunnskaper
 • Kjemikunnskaper
 • Sikkerhets- og kvalitetsbevisst
 • Pålitelig og arbeidsvillig
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med andre
 • Endringsvillig
 • Gode digitale ferdigheter


Personlig egnethet vektlegges, samt hvordan det vurderes og oppleves at søkeren vil kunne passe inn i eksisterende arbeidsmiljø.


Tilsetting i MOVAR IKS skjer på de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer. Stillingen har 6 måneders prøvetid. Det er også pliktig medlemskap i offentlig pensjonskasse med 2 % medlemsinnskudd av regulativlønn. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn, som fastsettes på bakgrunn av erfaring og kompetanse.


Har du spørsmål om stillingen?
 
 
Kontakt avdelingsleder Hans-Rikard Wold (970 67 875). Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere. 

Slik sender du inn søknaden

Send en kortfattet søknad og din CV til oss senest 28.02.20 via dette skjemaetDersom du vurderes som aktuell til stillingen, vil vi be om vitnemål, kursbevis og attester. Du trenger derfor ikke å sende oss dette sammen med søknaden. 

Sist oppdatert 4. February 2020, kl 18:16

Opprettet 4. February 2020, kl 17:53« Tilbake