Vi ønsker en serviceinnstilt person med gode leder- og samarbeidsegenskaper, samt psykisk og fysisk skikket til å takle krevende og belastende hendelser.

 
Stillingen medfører arbeid i døgnkontinuerlig turnus i MIB. Beredskapsavdelingen ledes av avdelingsleder beredskap, og overbrannmester i beredskapsavdelingen er brannmesterens nærmeste overordnede. 
 
MIB implementerer for tiden ny brannordning. Dette innebærer bygging av to nye ytterstasjoner med døgnkontinuerlig vaktordning, utvidelse av vaktlagene og fokus på MIBs ROS og beredskapsanalyse. MIB har sterkt fokus på faglig utvikling og ivaretakelse av de ansatte. 
 
 
Brannmesters arbeidsoppgaver:
 • Lede eget vaktlag på minimum 11 personer, fra 3 stasjoner
 • Ivareta utrykningslederfunksjonen på skadested. Utrykningsleder disponerer for tiden eget kjøretøy 
 • Ansvar for at mannskapene har nødvendig kunnskap og kompetanse
 • Til enhver tid være oppdatert på instrukser, prosedyrer og rutiner
 • Gjennomføre medarbeidersamtaler
 • Gjennomføre debriefing med eget vaktlag og andre etater, samt kontakte kollegastøtteordning ved behov
 • Planlegge og gjennomføre arbeidsplan for hver vakt
 • Følge opp bemanning i samarbeid med andre brannmestere og overbrannmester
 • Utføre oppgaver delegert av overordnede
 • Instruere på interne og eksterne kurs
 • Administrativt og merkantilt arbeid på vaktlagsnivå, herunder bruke nødvendige dataverktøy
 • Delta i avdelingsledergruppen og derigjennom utvikle avdelingens styrende dokumenter 
 
Minimumskrav:
 • Personlig egnethet
 • Evne og vilje til samarbeid og oppgaveløsning
 • Kun kvalifiserte søkere jfr. dimensjoneringsforskriften §7-7, med minimum beredskapsutdanning trinn 1 vil bli vurdert. (Bef/Ber-1, Ledelse A)
 • Søkere som ikke innehar trinn 2 (Bef/Ber-2, Ledelse B+C) ved Norges brannskole må forplikte seg til å gjennomføre og bestå dette snarest etter ansettelse
 • Førerkort minimum klasse C, C1E og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy (kode 160). Søkere som ikke innehar dette, forplikter seg til å gjennomføre og bestå dette for egen regning snarest etter ansettelse
 • Oppfylle de helsemessige og fysiske krav som stilles til utrykningspersonell i MIB
 • Plettfri vandel
 • Bekreftet erfaring i ledelse av personer (både operativt og administrativt)
 • God norsk fremstillingsevne, både muntlig og skriftlig
 
Ønskede kvalifikasjoner: 
 • Det er ønskelig at søker har minimum 2 års sammenhengende erfaring som underbrannmester eller brannmester i et heltidsbrannvesen
 • Utdanning på høgskolenivå fra relevante fagområder innen beredskap, risiko og ledelse er ønskelig
 • Nødvendige dataferdigheter i programvare som benyttes i MIB (F. eks. GAT, BRIS, LOCUS, Office365)
 • Fokus på egen og andres utvikling og forbedring
 • Oppfatning av lojalitet, ledelse, etterrettelighet og egen erfaring som leder
 • Operativ erfaring vil vektlegges
 
Vi tilbyr:
 • En unik mulighet til å lede et vaktlag og betydelig påvirkning av beredskapsavdelingens utvikling og retning til innbyggernes beste.
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte og motiverte kollegaer
 • Gode utviklingsmuligheter i et sterkt faglig og sosialt miljø
 • Lønn i henhold til gjeldende hovedtariffavtale, sentrale særavtaler samt lokale avtaler (pliktig medlemskap i pensjonskasse)
 • Egen bedriftshelsetjeneste
 • Mulighet for å leie bedriftshytte etter søknad
 
Søkere som innkalles til intervju, vil få tilsendt kopi av ansettelseskriterier og stillingsinstruks samt en oppgave som skal besvares. Dette for å belyse kapasitet og evner i forhold til ledelse av et vaktlag, også utenom hendelser. 
 
Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til oss på telefon 69 24 78 50 (hverdager 08:00-15:00) eller på e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Spørsmål kan også rettes til Avdelingsleder beredskap Christian Mørdre: 920 10 879.
 
Søknad med CV registreres elektronisk her: Søknad på stilling som brannmester 
 
Frist for å sende søknad er 4. desember 2020.

Sist oppdatert 9. november 2020, kl 13:06

Opprettet 9. november 2020, kl 12:36« Tilbake