REPRESENTANTSKAPET  FOR  MOVAR  IKS - MØTE 2 - 2020

 

Medlemmene i representantskapet for MOVAR IKS innkalles til møte:

 

TID:                     MANDAG 2. NOVEMBER 2020 KL. 09:00 – 11:00

MØTESTED:      MOVARS ADM. LOKALER - HUGGENES

 

Til behandling foreligger:

        

PROTOKOLL FRA MØTE 28. APRIL 2020    

  

REPR. SAK NR. 3/2020     
BUDSJETT 2021 – ØKONOMIPLAN 2021 – 2024  

        

EVENTUELT