REPRESENTANTSKAPET FOR MOVAR IKS

Nr. 1/2021

Medlemmene i representantskapet for MOVAR IKS innkalles til teamsmøte:

TID: TIRSDAG 27. APRIL 2021 KL. 09:00 – 12:00

 

Til behandling foreligger:

PROTOKOLL FRA MØTE 2. NOVEMBER 2020

REPR. SAK NR. 1/2021
ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2020 FOR MOVAR IKS

REPR.SAK NR. 2/2021
VALG AV STYREMEDLEMMER I MOVAR IKS

REFERATER

EVENTUELT