STYRET FOR MOVAR IKS                     NR. 1/2020

Medlemmene i styret for MOVAR IKS innkalles til møte:

TORSDAG 30. JANUAR 2020 KL. 08:00

I MOVARs ADMINISTRASJONS LOKALER – HUGGENES

 
 

PROTOKOLL FRA STYREMØTET 28. NOVEMBER 2019

 
 

Til behandling:

 

SAK NR. 1/2020

MØTEPLAN FOR STYREMØTER I MOVAR IKS 2020

 

SAK NR. 2/2020

PLAN FOR BRANNVERNTILTAK 2020

 
 

O-SAK NR. 1/2020

DIREKTØRENS ORIENTERING

(Presenteres på møtet)

 

O-SAK NR. 2/2020

STATUS KLAGESAKER I MOVAR

 

O-SAK NR. 3/2020

REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 246 – KJEMIKALIEDOSERING PÅ VANSJØ VANNVERK

 

O-SAK NR. 4/2020

AVSLUTNING PROSJEKT 547 – AUTOMATISK TEMPERATURMÅLING AV HAGEAVFALLSKOMPOST

 

O-SAK NR. 5/2020

AVSLUTNING PROSJEKT 562 – UTSKIFTING AV TAK OG OPPGRADERING AV LAGERHALL