Anlegg

Tilrenning av avløpsvann i 2014

Gjennomsnittlig innløpskonsentrasjon i 2014

Gjennomsnittlig restkonsentrasjon i 2014

Gjennomsnittlig renseeffekt i 2014

Fuglevik RA

4,77 millioner m3

Total fosfor – 5,9 mg/l

KOF – 505 mg/l

BOF5 – 198 mg/l

Total fosfor - 0,45 mg/l

KOF – 146 mg/l

BOF5 – 67 mg/l

Total fosfor – 91,4 %

KOF – 70 %

BOF5 – 66 %

Kambo RA

1,85 millioner m3

Total fosfor – 6,0 mg/l

KOF – 562 mg/l

BOF5 – 165 mg/l

Total fosfor - 0,4 mg/l

KOF – 120 mg/l

BOF5 – 40 mg/l

Total fosfor – 92 %

KOF – 76 %

BOF5 – 74 %

Hestevold RA

0,64 millioner m3

Total fosfor – 6,1 mg/l

KOF –470 mg/l

BOF5 – 167 mg/l

Total fosfor – 0,4 mg/l

KOF – 81 mg/l

BOF5 – 32 mg/l

Total fosfor – 90,3 %

KOF – 80 %

BOF5 – 80 %« Tilbake