Antall innbyggere i Moss, Vestby og Våler er i kraftig vekst. De neste årene skal vi bygge et ledningsnett som sikrer behovet for tilstrekkelig drikkevann til innbyggerne i flere generasjoner fremover.

Tilgang på rent og trygt drikkevann er en av de viktigste forutsetningene for samfunnet vårt. Den nye hovedvannledningen vi skal bygge, er viktig for å sikre økt kapasitet og bedre leveringssikkerhet i mange tiår fremover. 

En hovedvannledning kan sammenlignes med hovedveinettet, som har avkjøringer til mindre riks- og fylkesveier. Til slutt svinger du av veien og inn til stedet der du bor. På samme måte er den nye vannledningen vi bygger selve hovedfartsåren for ferdig renset drikkevann. Underveis kobler kommunen din seg på vår hovedvannledning, og transporterer vannet frem til din bolig. 

Mindre sårbarhet og økt kapasitet
Den nye ledningen gjør at vi får to alternative veier for å transportere drikkevannet fra Vansjø Vannverk, frem til innbyggerne i nordre del av Moss, Vestby og Våler. Ledningen gjør det også mulig å levere den mengden drikkevann som kreves til stadig flere innbyggere i denne delen av Mosseregionen. I tillegg legger ledningen til rette for at vannverkene i Østfold, Follo og Oslo kan levere reservevann til hverandre ved behov.  

Synlige anleggsarbeider de neste to årene
Fysisk infrastruktur må bygges for å oppnå en mer robust vannleveranse i fremtiden. Dette arbeidet starter høsten 2020 og skal være ferdig mot slutten av 2022. Kartet viser det endelige trasévalget, fra Årvoll i sør og til kommunegrensen mellom Moss og Vestby i nord: 

Skal bygge 9 kilometer hovedvannledning

Anleggsarbeidene vil være synlige og merkbare langs den over 9 kilometer lange ledningstraseen. Byggearbeidene vil starte i sør, og flytte seg gradvis langs denne strekningen mot nord. Dette berører deg som ferdes, bor, jobber eller deltar på organiserte aktiviteter i nærheten.  

Grundige vurderinger før endelig trasévalg
Det er gjort et omfattende forarbeid i forkant av den valgte fremføringsveien for hovedvannledningen. Konsulentselskapet Cowi har utredet en rekke alternative traseer. I tillegg er det gjennomført en reguleringsprosess med høringsrunder. Dette sikrer god forutsigbarhet og mulighet for å gi innspill til prosjektet for grunneiere, innbyggere, kommuner, myndigheter og andre interessenter. 

Det er inngått avtaler med alle grunneiere i forbindelse med prosjektet.

Etterlater anleggsområdene i god stand
Områdene som berøres skal i stor grad tilbakestilles når anleggsarbeidene er over. Flere steder vil turstiene bli oppgradert. Prosjektet har også en egen plan for å sikre god miljøhåndtering. 

Ønsker kontakt med berørte langs traseen
MOVAR IKS ønsker å gi god informasjon til alle som berøres. Vi informerer i forkant av arbeidene for hver del av traseen, og i takt med fremdriften i prosjektet. Informasjonen vil bli tilgjengelig på movar.no, våre Facebooksider, gjennom informasjonsmøter, skilt i anleggsområdet, lokale aviser og andre kanaler. 

Vi kartlegger nå hvem som berøres av prosjeket og/eller har behov for informasjon underveis i prosjektet. Har du spørsmål, innspill, behov for informasjon eller ønsker å tipse oss om andre vi bør inkludere i vårt informasjonsarbeid i tiden fremover? Ta gjerne kontakt med Kaj-Werner Grimen (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. / 416 91 565). 

Sist oppdatert 23. oktober 2020, kl 21:47

Opprettet 13. oktober 2020, kl 19:00« Tilbake