Allerede i 2016 startet planleggingsarbeidet for den nye hovedvannledningen. En rekke ulike fremføringsveier er vurdert grundig, før den endelige traseen ble besluttet. 

Det er konsulentselskapet COWI AS som er prosjekterende rådgiver for hovedvannledningen. De har jobbet med å finne den mest optimale traseen. Mange alternativer har blitt vurdert. 

Det er mange forhold og hensyn som må vurderes opp mot hverandre i et slikt prosjekt. Eksempler på dette er ledningstrasèens lengde, tilgjengelighet for drift og vedlikehold, terreng- og trykkforhold, grunnforhold, miljøhensyn. Også nærhet til annen infrastruktur som for eksempel kommunale vannledninger, jernbane, E6, bruer og høyspentanlegg byr på utfordringer. 

(Mer info kommer) 

Sist oppdatert 23. oktober 2020, kl 21:57

Opprettet 1. oktober 2020, kl 22:41« Tilbake