4. januar 2021 starter MOVAR med å bygge den 9 km lange hovedvannledningen. Den skal gå fra Frydenlund i sør til kommunegrensen mot Vestby i nord. Ledningen vil sikre Mosseregionen nok rent og trygt drikkevann de neste 100 årene.

– Første etappe blir mellom Storebaug og Vålerveien. Anleggsarbeidene der starter 4. januar, opplyser sektorsjef vann & avløp Kaj-Werner Grimen i MOVAR IKS.

Fra da av vil turveiene i dette området enten være stengt eller svært lite fremkommelige. Det blir ikke mulig å komme inn på Årvolltangen fra nordsiden av Mosseelva. Det vil derimot fortsatt være tilgang til dette populære turområdet fra Storebaug eller Frydenlund. 

Les mer og følg prosjektet på movar.no/vannledning

Må stenge turveiene frem til senhøsten 2021

– Vi stenger turstiene for at arbeidet med den nye hovedvannledningen skal bli gjennomført så trygt og sikkert som mulig, uten fare for turgåere og våre egne folk, forklarer Erik Gustav Øyen i HR Prosjekt AS. Han er innleid byggeleder på dette prosjektet.

– Derfor har vi også satt opp tydelige informasjonsskilt ved stiene som fører inn mot anleggsområdet. Anleggsarbeidene i dette området vil være ferdige i løpet av høsten 2021. Da har vi også fått byttet ut broen over Mosseelva med en ny, som skal bære vannledningen over elva, tilføyer Grimen. 

Artikkel fortsetter under videoen

– Dessverre vil vannledningen føre til en del sjenanse for mossingene de neste 18 månedene. Men deretter vil den sikre 100 år med nok rent og friskt vann i springen, forteller sektorsjef vann & avløp Kaj-Werner Grimen i MOVAR IKS.

Sikrer vannforsyningen til fire kommuner

Den nye hovedvannledningen gir en sikker og stor nok vannforsyning til innbyggerne i Moss, Våler og Vestby; helt i tråd med de strenge kravene norske myndigheter setter til leveranse av rent, friskt og nok drikkevann.
– Samtidig gjør ledningen det mulig med et reservevannssamarbeid med Oslo og omegn i fremtiden. I tillegg vil vannledningen også føre til bedre brannvannsdekning på Noreødegården Ryttersportsenter og for deler av Mossemarka, sier Grimen. 

Tatt nøye hensyn til naturen

En stor del av den 9 kilometer lange vannledningen vil altså gå gjennom Mossemarka. Her har vurdert en rekke alternative traseer. MOVAR valgte en trasé som er mest skånsom for naturen, der grunnforholdene er gode nok og som i tillegg var det mest kostnadseffektive alternativet. 

– Noen har reagert på at vi må ha et 20 meter bredt hogstfelt til en vannledning som er 80 cm i diameter, sier anleggsleder Lars Næshagen i Råde Graveservice. De har fått oppdraget med å legge ned den nye ledningen.

– Det er for det første fordi ledningen må beskyttes av et tykt lag med pukk og sand. I tillegg må vi tenke på sikkerheten til de som arbeider. Dette gjør at grøfta må være 4 meter bred. For det andre trenger maskinene våre god fremkommelighet. Og for det tredje skal skogsmassene vi graver ut ikke kjøres bort, men forbli liggende langs traseen og lagt pent tilbake etterpå når vi tilbakefører terrenget.

18 måneder med ulemper – 100 år med fordeler

Byggetiden for den nye hovedvannledningen (se kart) er 18 måneder. Anleggsarbeidet vil merkes av de som bor og ferdes i nærheten av der ledningen bygges. 
– Dessverre vil vannledningen føre til en del sjenanse for mossingene de neste 18 månedene, innrømmer Grimen.
– Men deretter vil den sikre 100 år med nok rent og friskt vann i springen til innbyggerne i Mosseregionen.

Ny hovedvannledning: - Nå starter vi byggingen!

– Vi er opptatt av å gjennomføre dette prosjektet så trygt og sikkert som mulig, uten fare for turgåere og våre egne folk, sier Lars Næshagen i Råde Graveservice. 

Les mer og følg prosjektet på movar.no/vannledning

Sist oppdatert 21. desember 2020, kl 09:02

Opprettet 21. desember 2020, kl 09:05« Tilbake