Viken Fylkeskommune har torsdag kveld stengt Fv. 120, Nore bro ved Mosseporten. Årsaken er at det har skjedd en utglidning i grunnen ved broen.

Les veimeldingen på viken.no

Her jobber entreprenør Råde Graveservice på oppdrag for MOVAR IKS, i forbindelse med byggingen av en ny hovedvannledning i Mosseregionen. De siste ukene har entreprenøren bygget en anleggsvei i nærheten av denne broen, og fylt på med masser for å stabilisere grunnen.

MOVAR har vært kjent med at det er utfordrende grunnforhold i dette området. Det er derfor gjort grundige og omfattende undersøkelser før anleggsarbeidet ble startet. Også gjennomføringen av anleggsarbeidene har blitt fulgt tett opp av konsulentselskapet COWI sitt fagmiljø.

Entreprenøren Råde Graveservice observerte tidligere i dag et grunnbrudd i anleggsområdet, det vil blant annet si at det har oppstått enkelte sprekker i grunnen. Anleggsarbeidene ble derfor stanset.

MOVAR varslet vegeier Viken Fylkeskommune. Det ble gjennomført en befaring i området. Her deltok MOVAR, Råde Graveservice, geolog fra prosjekterende rådgiver COWI, representanter fra vegeier Viken Fylkeskommune og deres geolog. 

Målinger gjennom kvelden viste bevegelser på inntil fem millimeter i området. Vegeier valgte derfor å stenge veien torsdag kveld.

- Nå skal vi bidra med alt vi kan for å få området sikret, slik at veien kan åpne igjen. Deretter skal vi finne ut hvordan denne hendelsen kunne skje. Vi har gjort en rekke tiltak nettopp for å unngå denne situasjonen, forteller Kaj-Werner Grimen. Han er sektorsjef for vann og avløp i MOVAR IKS.

- Vi ser at veistengingen gir store konsekvenser for mange. Men her er sikkerheten det aller viktigste, både for trafikanter, turgåere og de som jobber i området. Nå skal vi jobbe sammen med Viken Fylkeskommune for å få gjenåpnet veien. 

Henvendelser fra media: 
Kommunikasjonssjef Rolf-Ivar Buerengen (928 89 762) 

Sist oppdatert 18. april 2021, kl 18:47

Opprettet 15. april 2021, kl 21:06« Tilbake